Hình vuông cũng là một trong các hình vô cùng quen thuộc trong học tập và đời sống. Tính ứng dụng của hình vuông cũng rất cao vì vậy công thức tính diện tích hình vuông , chu vi hình vuông khá quan trọng. Mặc dù công thức tính diện tích hình vuông, công thức tính chu vi hình vuông dễ nhớ thế nhưng cũng dễ bị lãng quên nếu như chúng ta không thuường xuyên nhắc lại nó. Nếu bạn đánh rơi các tính diện tích hình vuông, chu vi hình vuông rồi thì hãy đọc bài này nhé. Trong bài này chúng ta sẽ cùng nhau ôn tập lại kiến thức về công thức tính diện tích hình vuông , chu vi hình vuông các bạn nhé!

Công Thức Tính Chu Vi Hình vuông

Cách tính chu vi hình vuông: 

Chu vi hình vuông được tính bằng tổng độ dài bốn cạnh của nó hoặc gấp bốn lần độ dài của một cạnh.

Bạn đang xem: Công thức tính diện tích hình vuông, hình chữ nhật, hình tròn, hình tam giác

7 Công thức tính diện tích hình vuông, hình chữ nhật, hình tròn, hình tam giác mới nhất

Công thức tính chu vi hình vuông: 

P = a x 4

Trong đó:

P: Chu vi hình vuông a : độ cài của một cạnh bất kỳ trong hình vuông

Ví dụ tính chu vi hình vuông

Cho một hình vuông ABCD có chiều dài một cạnh bằng 5cm. Yêu cầu tính chu vi hình vuông ABCD?

Lời Giải: 

Áp dụng công thức tính chu vi hình vuông chúng ta có 

P= 4 x a => P = 4 x 5 => P = 20 cm

Vậy chu vi hình vuông ABCD là 20cm.

Công Thức Tính Diện Tích Hình Hình Vuông

Cách tính diện tích hình vuông: 

Diện tích hình vuông được tính bằng bình phương độ dài của cạnh trong hình vuông.

Công thức tính diện tích hình vuông:

 S = a x a hoặc S = a2

Trong đó:

S: Diện tích hình vuônga : Độ cài của một cạnh bất kỳ trong hình vuông

*

Ví dụ tính diện tích hình vuông.

Cho hình vuông ABCD có độ dài cạnh là a= 5cm tính diện tích hình vuông trên.

Lời giải:

Áp dụng công thức tính diện tích hình vuông chúng ta có

S= a x a => S = 5 x 5 => S = 25 cm2

Nhắc lại các khái niệm về hình vuông.

Khái niệm hình vuông:

Hình vuông là một hình tứ giác có 4 góc bằng nhau và bằng 90 độ, có các cạnh bằng nhau. Hình vuông có đầy đủ tính chất của hình thoi, hình chữ nhật, hình thang.

Xem thêm: Làm Mờ Ảnh Trong Photoshop, Cách Mờ Đối Tượng Bằng Phần

Tính chất hình vuông:

Hình vuông có đủ tính chất của các hình chữ nhật, hình thoi …

Dấu hiệu nhận biết hình vuông:

Hình chữ nhật có hai cạnh kề bằng nhau -Hình chữ nhật có một đường chéo là phân giác của góc hình chữ nhậtHình chữ nhật có hai đường chéo vuông góc với nhau Hình thoi có hai đường chéo bằng nhau Hình thoi có 1 góc vuông 

Các Lưu Ý Về Diện Tích, Chu Vi Của Hình Vuông

Đơn vị đo diện tích : Đơn vị đo diện tích hình vuông là mũ 2

Đơn vị đo chu vi : Đơn vị đo bình thường giống đề bài đưa ra.

Bài Tập Luyện Tập Về Diện Tích Hình Vuông, Chu Vi Hình Vuông

Bài 1: Cho hình vuông QWER có chu vi bằng 20 cm. Tính diện tích hình vuông QWER .

Áp cụng công thức tính chu vi hình vuông chú ta có

P = 4 x a .

Theo đề ra P = 20cm

=> 4 x a = 20 

=> a = 20/4 = 5.

Áp dụng công thức tính diện tích hình vuông chúng ta có 

S= a x a => S = 5 x 5 => S = 25 cm2

Lời kết:

Vậy là chúng ta đã cùng nhau nhắc lại công thức tính diện tích hình vuông, công thức tính chu vi hình vuông rồi đấy thật dễ nhớ phải không nào. Chúc các bạn làm việc học tập hiệu quả.