7 NO SOONER LÀ GÌ mới nhất

Cấu trúc No sooner là một cấu trúc ngữ pháp cơ bản trong tiếng Anh giúp cách diễn đạt của bạn trở nên hay hơn. Nhưng bạn đã nắm chắc cách sử dụng cấu trúc này chưa? Nếu chưa thì cùng tìm hiểu ngay sau đây!

Cách sử dụng cấu trúc Would you like và cách trả lời chính xác nhất!5 phút giỏi ngay cấu trúc Apologize trong Tiếng Anh. Phân biệt Apologize và Sorry

1. Cấu trúc No sooner là gì?

Cấu trúc no sooner được dùng để nói về một điều gì đó xảy ra ngay sau một việc khác.

Bạn đang xem: No sooner là gì

No sooner had I stepped out, than it started raining.

Ngay khi tôi bước ra ngoài, trời bắt đầu mưa.

Câu này có nghĩa là tôi bước ra ngoài và ngay sau đó trời đổ mưa. Hai hoạt động này diễn ra gần như đồng thời. Không có chênh lệch thời gian thực giữa chúng.

Khi no sooner xuất hiện ở đầu câu, chúng ta sử dụng trật tự từ đảo ngược. Điều đó có nghĩa là động từ phụ đứng trước chủ ngữ.

2. Cấu trúc và cách dùng No Sooner trong Tiếng Anh

No sooner + auxiliary + S + V + than + S + V: Vừa mới… thì…, Ngay sau khi… thì…

Ví dụ:

No sooner had I received her call, than I left for her place. (NOT No sooner I had received her call, …)

Ngay sau khi tôi nhận được cuộc gọi của cô ấy, tôi đã rời khỏi chỗ của cô ấy.

No sooner had I gotten my bags unpacked than I realized that my camera was missing.

Ngay khi tôi vừa mở túi ra thì tôi đã nhận ra rằng máy ảnh của mình bị mất.

Cấu trúc No sooner ở thì quá khứ đơn trong Tiếng Anh

No sooner + had + S + PII + than + S + Ved/PI

Ví dụ:

No sooner had he graduated, than he was on his way to America.

Ngay sau khi anh ấy tốt nghiệp, anh ấy đã đang trên đường đến Mỹ.

Lưu ý rằng did cũng có thể dùng trong cấu trúc này.

No sooner did we hear the noise than we rushed to the spot.

Ngay sau khi chúng tôi nghe thấy tiếng ồn ào, chúng tôi vội vã chạy đến chỗ ấy

Cấu trúc No sooner thì hiện tại đơn trong Tiếng Anh

No sooner + will + S + V + than + S + will + V

No sooner will I arrive at the museum than I will want to leave.

Ngay sau khi tôi đến bảo tàng, tôi muốn đi ngay.

Lưu ý:

Cấu trúc No sooner là khá văn học. Nó thường không được sử dụng trong nói. Theo một phong cách ít trang trọng hơn, chúng ta có nhiều khả năng nói điều gì đó như sau:

They demanded wages soon after they completed the work.

Xem thêm: Màu Hồng Tượng Trưng Cho Điều Gì, Ý Nghĩa Của Màu Hồng Trong Phong Thủy

Họ đòi tiền lương ngay sau khi hoàn thành công việc.

Tôi bắt đầu cảm thấy buồn nôn ngay sau khi ăn cá.

Khi chúng ta bắt đầu một câu với một từ phủ định, chúng ta đặt động từ phụ trước chủ ngữ.

No sooner had she read the letter than she started crying. (NOT No sooner she read the letter than she started crying.)

Ngay sau khi cô ấy đọc lá thư, cô ấy bắt đầu khóc.

3. Các cấu trúc tương tự với No sooner than

Hardly and scarcely

Có thể diễn đạt cùng một ý tưởng bằng cách sử dụng hardly/ scarcely… when.

Hardly had I reached the station when the train came.

Tôi hầu như không đến được ga khi tàu đến.

Scarcely had I reached the station when the train arrived.

Hiếm khi tôi đến ga khi tàu đến.

As soon as

Cấu trúc này cũng được sử dụng với ý nghĩa tương tự.

As soon as I arrived at the station, the train came.

Vừa đến ga thì tàu chạy tới.

As soon as she finished one project, she started working on the next.

Xem thêm: Thủ Thuật Cách Tắt Máy Tính Bằng Bạn Phím Khi Bị Đơ Không Tắt Được Nguồn

Ngay sau khi cô ấy hoàn thành một dự án, cô ấy bắt đầu làm việc tiếp theo.

7 NO SOONER LÀ GÌ mới nhất

4. Bài tập áp dụng

Viết lại câu:

1.As soon as he went into the bank, one of the robbers attacked him.(No sooner…than..)

2.She fell asleep as soon as she lay down.(Hardly..when..)

3.As soon as he stepped into the bathroom, the cell phone rang.(No sooner …than..)

4.He read the reading passage first. Immediately after that he answered the questions.(Hardly…when…)