Bài 1 trang 79 sgk Tin học 11 mới nhất

Bài 1 (trang 79 SGK Tin học lớp 11): Tại sao mảng là kiểu dữ liệu có cấu trúc?

Mảng là kiểu dữ liệu có cấu trúc vì mảng (một chiều, hai chiều hoặc nhiều chiều) là kiểu dữ liệu có cấu trúc được đề cập sớm nhất trong các ngôn ngữ lập trình. Nó được xây dựng từ các kiểu dữ liệu có sẵn theo các quy tắc định dạng do ngôn ngữ lập trình cung cấp. Nó được sử dụng để chỉ định một nhóm đối tượng có cùng thuộc tính. Ví dụ, một vectơ là một nhóm các số, mỗi số chúng ta có thể xác định chỉ cần biết chỉ số. Như vậy để khai báo kiểu mảng ta phải chỉ rõ kiểu dữ liệu chung của các phần tử và kiểu chỉ số.

Các bài giải bài tập và trả lời câu hỏi Tin học 11 chương 4 khác:

Có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, Soạn SBT, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải xuống ứng dụng ngay bây giờ trên Android và iOS.

Nhóm học facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay hãy động viên và chia sẻ nhé! Nhận xét không phù hợp quy tắc bình luận trang web Bạn sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

Mảng là kiểu dữ liệu có cấu trúc vì mảng là kiểu dữ liệu có cấu trúc được đề cập sớm nhất trong các ngôn ngữ lập trình. Nó được xây dựng từ các kiểu dữ liệu có sẵn theo các quy tắc định dạng do ngôn ngữ lập trình cung cấp. Nó được sử dụng để chỉ định một nhóm đối tượng có cùng thuộc tính.

— Mod Tin học 11 KHÓA247

Bài 9 (trang 80 SGK Tin học lớp 11): Cho mảng hai chiều kích thước nxm có các phần tử là các số nguyên. Tìm trong mỗi hàng phần tử lớn nhất rồi hoán đổi nó với phần tử có chỉ số hàng bằng chỉ số cột.

program Diag;uses crt;Var	N,i,j,Max,Ind,Vsp:integer;	A:array[1..15,1..15] of integer;begin	clrscr;	write('nhap N nho hon 15:');	readln(N);	for i:=1 to N do		for j:=1 to N do		begin		write('a[',i,',',j,']=');		readln(a[i,j]);		end;	for i:=1 to N do	begin		Max:=A[i,1];		Ind:=1;		for j:=2 to N do		if A[i,j]> Max then		begin		Max:=A[i,j];Ind:=j;		end;		vsp:=A[i,i];		A[i,i]:=Max;		A[i,Ind]:=vsp;	end;	for i:=1 to N do	begin		writeln;		for j:=1 to N do 		write(a[i,j]:3);	end;	writeln	readkey;end.

Mảng là kiểu dữ liệu có cấu trúc vì mảng (một chiều, hai chiều hoặc nhiều chiều) là kiểu dữ liệu có cấu trúc được đề cập sớm nhất trong các ngôn ngữ lập trình. Nó được xây dựng từ các kiểu dữ liệu có sẵn theo các quy tắc định dạng do ngôn ngữ lập trình cung cấp. Nó được sử dụng để chỉ định một nhóm đối tượng có cùng thuộc tính. Ví dụ, một vectơ là một nhóm các số, mỗi số chúng ta có thể xác định chỉ cần biết chỉ số. Như vậy để khai báo kiểu mảng ta phải chỉ rõ kiểu dữ liệu chung của các phần tử và kiểu chỉ số.

Tại sao mảng là kiểu dữ liệu có cấu trúc?Trả lời: Mảng là kiểu dữ liệu có cấu trúc vì mảng (một chiều, hai chiều hay nhiều chiều) là kiểu dữ liệu có cấu trúc được nhắc đến sớm nhất trong các ngôn ngữ lập trình. Nó được xây dựng từ các kiểu dữ liệu có sẵn theo các quy tắc định dạng do ngôn ngữ lập trình cung cấp. Nó được sử dụng để chỉ định một nhóm đối tượng có cùng thuộc tính. Ví dụ, một vectơ là một nhóm các số, mỗi số chúng ta có thể xác định chỉ cần biết chỉ số. Như vậy để khai báo kiểu mảng ta phải chỉ rõ kiểu dữ liệu chung của các phần tử và kiểu chỉ số. Chúng ta phải khai báo kích thước của mảng vì để đánh số các phần tử của nó.Bạn đang xem: Tại sao mảng là kiểu dữ liệu có cấu trúc

Bật mí:  Cenvip – Kho Báu Rồng - Phiên Bản Mới Nhất Cho Android mới nhất

Học tiếng Anh qua Flashcards

*

Bạn có bài tập cần trả lời hãy gửi cho mọi người cùng xem và trả lời tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi bài tậpNgoài ra, bạn còn có thể đăng tin lên pgdtxhoangmai.edu.vn nhiều điều nữa Tại Đây!

Xem thêm: Suy nghĩ về một tác phẩm văn học, Câu nói yêu thích của tôi

23,6682*Cris ##

*

22,3333끄다

*

13.7874< AKP >

*

9.7805Ngọc Nhị

*

7,785 

18,1262Phương – lười…

16,6323Phạm Arsenal

*

13.3244。☆ლ(◕ω◕ლ) °°# NTD …

*

9.2575Maximus

*

7,777Xem thêm: Nêu đặc điểm của chuyển động thẳng đều, Giải bài tập Vật Lý 10 Bài 2: Chuyển động thẳng đều

STT Tên Hình đại diện Xếp hạng Tổng số Sao

Đầu tiênBÁNH _ Xu bae
*
8304.109
2๖ۣۜĐen’c…
*
7943,904
3_Ngô_
6073,004
4K ☥ O ☥ D ♡. _ Câm…
*
4192.073
5❤Phanh Vjp❤
*
4082.035

 

Xem tất cả tài liệu lớp 11: đây

Giải bài tập Tin học 11 – Lời giải Sách bài tập Tin học 11 trang 79, 80 giúp các em học sinh giải các bài tập, giúp các em hình thành và phát triển năng lực sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông:

Bài 1 (trang 79 SGK Tin học lớp 11): Tại sao nói mảng là kiểu dữ liệu có cấu trúc?

Hồi đáp:

Mảng là kiểu dữ liệu có cấu trúc vì mảng (một chiều, hai chiều hoặc nhiều chiều) là kiểu dữ liệu có cấu trúc được đề cập sớm nhất trong các ngôn ngữ lập trình. Nó được xây dựng từ các kiểu dữ liệu có sẵn theo các quy tắc định dạng do ngôn ngữ lập trình cung cấp. Nó được sử dụng để chỉ định một nhóm đối tượng có cùng thuộc tính. Ví dụ, một vectơ là một nhóm các số, mỗi số chúng ta có thể xác định chỉ cần biết chỉ số. Như vậy để khai báo kiểu mảng ta phải chỉ rõ kiểu dữ liệu chung của các phần tử và kiểu chỉ số.

Bật mí:  Cách dùng “have”, “has” và “had” đơn giản dễ hiểu nhất mới nhất

Bài 2 (trang 79 SGK Tin học lớp 11): Tại sao phải khai báo kích thước của mảng?

Hồi đáp:

Mảng là tập hợp các phần tử được đánh số thứ tự thường từ 0 hoặc 1 nên khi khai báo mảng ta cần khai báo thêm kích thước để máy cấp đủ bộ nhớ chứa số lượng phần tử.

Bài 3 (trang 79 SGK Tin học lớp 11): Các phần tử của mảng có thể có những kiểu nào?

Hồi đáp:

Kiểu dữ liệu của mảng có thể là kiểu dữ liệu chuẩn (số nguyên, byte, số thực,…), kiểu dữ liệu có cấu trúc (chuỗi, kiểu bản ghi).

Bài 4 (trang 79 SGK Tin học lớp 11): Tham chiếu đến một phần tử của mảng như thế nào?

Hồi đáp:

Nhắc đến phần tử của mảng ta dùng tên mảng và chỉ số đặt trong ngoặc [ và ].

Ví dụ một[1]. (a là tên mảng, 1 là chỉ số).

Bài 5 (trang 79 sgk Tin học lớp 11): Viết chương trình nhập từ bàn phím số nguyên dương N (N ≤100) và dãy A gồm N số nguyên A1…AN có giá trị tuyệt đối lớn hơn 1000. Hãy cho biết dãy A có phải là một cấp số cộng hay không và kết quả được hiển thị trên màn hình.

Hồi đáp:

Nếu dãy chỉ có một hoặc hai số thì chắc chắn là phép cộng.

Nếu dãy có nhiều hơn hai số thì hiệu là a[1]-Một[0] sau đó lặp lại toàn bộ mảng nếu bất kỳ số nào vi phạm quy tắc cấp số cộng a[i] khác[i-1]+ d thì kết luận luôn là không cộng.

Nếu không có vi phạm ở cuối dãy, kết luận là một số cộng.

program csc;uses crt;var a:array[1..100] of integer;  i,n,d:integer;  t:boolean;begin	clrscr;	write('nhap so phan tu cua day ');	readln(n);	for i:=1 to n do	begin	write('a[',i,']=');	readln(a[i]);	end;	if n<=2	then	write('la cap so cong ')	else	begin	d:=a[2]-a[1];	t:=true;	for i:=3 to n do	if a[i]<>a[i-1]+d	then 	begin	t:=false;	break;	end;	if t	then	write('la cap so cong')	else	write('khong phai cap so cong ');	end;	readkey;end.

Kết quả:

Đối với cấp số cộng:

Giải Bài Tập Tin Học 11 | Để học tốt Tin học 11 Bài 5 Trang 79 SGK Tin học 11

Trường hợp không bổ sung:

Giải Bài Tập Tin Học 11 | Để học tốt Tin học 11 Bài 5 Trang 79 SGK Tin học 11 1

Bài 6 (trang 79 sgk Tin học lớp 11): Viết chương trình nhập từ bàn phím số nguyên dương N (N ≤ 100) và dãy A gồm N số nguyên A1, A2 …AN có giá trị tuyệt đối không lớn hơn 1000. Em hãy Cung cấp các thông tin sau:

a) Số các số chẵn và số các số lẻ

b) số lượng các số nguyên tố trong dãy

Hồi đáp:

Một) Lặp lại trên toàn bộ mảng, nếu bất kỳ số nào chia hết cho 2 thì số đó là số chẵn và số còn lại là số lẻ. Chúng ta sử dụng một biến để đếm số chẵn. Sau đó trừ số phần tử chẵn từ số phần tử.

program csc;uses crt;var a:array[1..100] of integer;  i,d,n:integer;begin	clrscr;	write('nhap so phan tu cua day ');	readln(n);	d:=0;	for i:=1 to n do	begin	write('a[',i,']=');	readln(a[i]);	end;	for i:=1 to n do	if a[i] mod 2=0	then	d:=d+1;	writeln('so so chan la ',d,' so so le la ',n-d);	readkey;end.

Giải Bài Tập Tin Học 11 | Để học tốt Tin học 11 Bài 6 Trang 79 SGK Tin học 11

b) Số nguyên tố trong dãy

Lần lượt duyệt qua tất cả các số trong dãy với mỗi số ta kiểm tra xem số này có chia hết cho số nào từ 2 đến a không[i]-1 của nó không?. Nếu không thì kết luận là số nguyên tố.

program csc;uses crt;var a:array[1..100] of integer;  i,d,n,j:integer;  t:boolean;begin	clrscr;	write('nhap so phan tu cua day ');	readln(n);	d:=0;	for i:=1 to n do	begin	write('a[',i,']=');	readln(a[i]);	end;	for i:=1 to n do	begin		t:=true;		for j:=2 to a[i]-1 do		begin			if (a[i] mod j=0) and (a[i]<>2)			then			begin			t:=false;			break;			end;		end;		if t=true		then		d:=d+1;	end;	writeln('so cac so nguyen to trong day la ',d);	readkey;end.

Kết quả:

Giải Bài Tập Tin Học 11 | Để học tốt Tin học 11 Bài 6 Trang 79 SGK Tin học 11 1

Bài 7 (trang 79 SGK Tin học lớp 11): ): Dãy F là dãy Fibonacci nếu:

F0=0, F1=1, Fn = Fn-1 + Fn-2 với N 2

Viết chương trình nhập từ bàn phím số nguyên dương N và hiển thị số hạng thứ N của dãy Fibonacci. Giá trị tối đa của N mà chương trình của bạn thực thi là bao nhiêu?

Hồi đáp:

Dùng 2 biến để lưu giá trị hiện tại của 2 số fibonacci. Mỗi khi chúng ta tạo ra một số fibonacci mới, chúng ta sẽ gán giá trị mới cho hai biến này bằng mã;

F1:=F0+F1;

F0:=F1-F0;

program csc;uses crt;var n,i:integer;  f0,f1:integer;begin	clrscr;	write('nhap so n:');	readln(n);	f0:=0;	f1:=1;	for i:=2 to n do	begin		f1:=f0+f1;		f0:=f1-f0;	end;	write('so fibonaci thu n la :',f1);	readkey;end.

Chương trình chạy tối đa N=23 với số fibonacci là 28657 . Lên đến 24 sẽ vượt quá phạm vi của biến số nguyên.

Bật mí:  Trung Tâm Ngoại Ngữ NewSky mới nhất

Bài 8 (trang 79 SGK Tin học lớp 11): Đoạn chương trình sau thực hiện công việc gì?

Chương trình sau đây làm gì?

program BT8;const NMax = 50;type Mass = array [1...NMax, O..NMax-1] of real;var A: Mass;i,j N: byte; C: real;beginWrite ('Nhap N= ?');readln(N); for i:= 1 to N dofor 0 to N-1 dobeginwrite('A[i,j; readln(A[i,j ] )end,for i:= 1 to N dofor j:= 1 to N-1 dobeginC:= A[i,j];A[i , j ] := A[N-i+1, j ]A [N-i+1,j] := C;end;for i:=1 to N do beginfor j : =1 to N— 1 do write (A [ i, j ] : 5 : 2 , ' ');writelnend;End.

Hồi đáp:

Chương trình thực hiện hoán đổi vị trí dòng thứ i với dòng thứ N-i+J, tức là hoán đổi vị trí dòng thứ nhất với dòng cuối cùng của màng hai chiều, dòng thứ hai từ trên xuống với dòng thứ hai từ dưới lên,.. Việc hoán đổi vị trí của dòng thứ i với dòng đối xứng của nó được thực hiện khi i nhận giá trị từ 1 đến N, làm cho mỗi dòng bị đổi chỗ hai lần. Vì vậy, cuối cùng mảng A không thay đổi so với ban đầu.

Bài 9 (trang 80 SGK Tin học lớp 11): Cho mảng hai chiều kích thước nxm với các phần tử là các số nguyên. Tìm trong mỗi hàng phần tử lớn nhất rồi hoán đổi nó với phần tử có chỉ số hàng bằng chỉ số cột.

program Diag;uses crt;Var	N,i,j,Max,Ind,Vsp:integer;	A:array[1..15,1..15] of integer;begin	clrscr;	write('nhap N nho hon 15:');	readln(N);	for i:=1 to N do		for j:=1 to N do		begin		write('a[',i,',',j,']=');		readln(a[i,j]);		end;	for i:=1 to N do	begin		Max:=A[i,1];		Ind:=1;		for j:=2 to N do		if A[i,j]> Max then		begin		Max:=A[i,j];Ind:=j;		end;		vsp:=A[i,i];		A[i,i]:=Max;		A[i,Ind]:=vsp;	end;	for i:=1 to N do	begin		writeln;		for j:=1 to N do 		write(a[i,j]:3);	end;	writeln	readkey;end.

Hồi đáp:

for i:=1 to N do	begin		Max:=A[i,1];		Ind:=1;		for j:=2 to N do		if A[i,j]> Max then		begin		Max:=A[i,j];Ind:=j;		end;		vsp:=A[i,i];		A[i,i]:=Max;		A[i,Ind]:=vsp;	end;

Mã này chịu trách nhiệm duyệt từng hàng. Ban đầu chỉ định phần tử đầu tiên của hàng thành max . Sau đó nếu trong hàng đó có phần tử lớn hơn max thì lưu giá trị max và chỉ số của phần tử đó trong hàng.

Để sửa chương trình trên thành tìm kiếm theo từng cột, ta sửa như sau:

program Diag;uses crt;Var	N,i,j,Max,Ind,Vsp:integer;	A:array[1..15,1..15] of integer;begin	clrscr;	write('nhap N nho hon 15:');	readln(N);	for i:=1 to N do		for j:=1 to N do		begin		write('a[',i,',',j,']=');		readln(a[i,j]);		end;	for i:=1 to N do	begin		Max:=A[i,1];		Ind:=1;		for j:=2 to N do		if A[i,j]> Max then		begin		Max:=A[i,j];Ind:=j;		end;		vsp:=A[i,i];		A[i,i]:=Max;		A[i,Ind]:=vsp;	end;	for i:=1 to N do	begin		writeln;		for j:=1 to N do 		write(a[i,j]:3);	end;	writeln;	readkey;end.

Kết quả :

Giải Bài Tập Tin Học 11 | Để học tốt Tin học 11 Bài 9 Trang 80 SGK Tin học 11

Bài 10 (trang 80 SGK Tin học lớp 11): Viết chương trình nhập từ bàn phím xâu S có độ dài không quá 100. Hãy cho biết xâu S xuất hiện bao nhiêu chữ số. Báo cáo kết quả ra màn hình. hình ảnh.

Hồi đáp:

Ta chỉ cần duyệt lần lượt từng kí tự của xâu S, nếu nó nằm trong khoảng từ ‘0’ đến ‘9’ thì ta tăng biến đếm lên 1.

program Diag;uses crt;Var	s:string[100];	i,d:integer;begin	clrscr;	d:=0;	write('Nhap xau S :');	readln(s);	for i:=1 to length(s) do	if ('0'<=s[i]) and (s[i]<='9')	then	d:=d+1;	writeln('so ki tu la so xuat hien trong xau s la ',d);	readkey;end.

Kết quả:

Giải Bài Tập Tin Học 11 | Để học tốt Tin học 11 Bài 10 Trang 80 SGK Tin học 11

Bài 11 (trang 80 SGK Tin học lớp 11): Hãy thêm vào chương trình Xep_loi ở bài 13 các lệnh cần thiết để chương trình xuất ra danh sách học sinh xếp loại A.

Hồi đáp:

Khi in kết quả chỉ cần kiểm tra loại học sinh xem điểm có đạt loại A hay không. Nếu là ‘A’ thì in kết quả ra màn hình.

program xep_loai;uses crt;const max= 60;type Hocsinh = recordhoten: string[30];ngaysinh: string [10];Diachi: string[50] ;Toan, Van: real;Xeploai : char; end;varLop: array [ 1..max] of hocsinh;N,i: byte;Beginclrscr;write('So luong hoc sinh trong lop N= ') ;readln(N);for i:= 1 to N dobeginwriteln( 'Nhap so lieu ve hoc sinh thu',i,': ');Write ('Ho va ten: '); readln (lop [i]. hoten);Write (' Ngay sinh : '); readln (lop [i].ngaysinh);Write (' Dia chi : '); readln (lop [i].Diachi);Write ('Diem Toan : '); readln (lop [i]. Toan);Write ('Diem Van : '); readln (lop [i]. Van);If Lop [i]. Toan+Lop [i]. Van >=18then Lop [i]. xeploai:='A';if  (Lop[i].Toan+Lop[i].Van>=14)  and(Lop [i]. Toan+Lop [i]. Van <18)then Lop [i]. xeploai:='B';if  (Lop[i].Toan+Lop[i].Van>=10)  and(Lop [i]. Toan+Lop [i]. Van >=14)then Lop [i]. xeploai:='C';if  (Lop[i].Toan+Lop[i].Van<=10)  then Lop[i].xeploai:='D';end;clrscr;writeln ('Danh sach xep loai hoc sinh trong lop: ' );for i:=1 to N doif Lop[i].xeploai='A' thenwriteln (Lop[i].Hoten:30,' – Xep loai : ', Lop[i]. Xeploai);readlnEnd.

Bài viết được sgkphattriennangluc.vn tham khảo từ nguồn:
https://vietjack.com/giai-bai-tap-tin-hoc-11/bai-1-trang-79-sgk-tin-hoc-11.jsp#:~:text=M%E1%BA%A3ng%20l%C3%A0%20ki%E1%BB%83u%20d%E1%BB%AF%20li%E1%BB%87u,ng%E1%BB%AF%20l%E1%BA%ADp%20tr%C3%ACnh%20cung%20c%E1%BA%A5p.
https://loigiaihay.com/cau-1-trang-79-sgk-tin-hoc-11-c155a25179.html
https://hoc247.net/tin-hoc-11/bai-tap-1-trang-79-sgk-tin-hoc-11-bt9799.html
https://hamchoi.vn/cau-hoi/101448/bai-1-trang-79-sgk-tin-hoc-lop-11-tai-sao-mang-la-kieu-du-lieu-co-cau-truc
https://hoctot.nam.name.vn/cau-1-trang-79-sgk-tin-hoc-11-c155a25179.html
https://hoidap247.com/cau-hoi/5733508
https://pgdtxhoangmai.edu.vn/tai-sao-mang-la-kieu-du-lieu-co-cau-truc/
https://sachgiaibaitap.com/sach_giai/giai-tin-hoc-lop-11-giai-bai-tap-tin-hoc-11-trang-79-80/
https://hocdot.com/cau-1-trang-79-sgk-tin-hoc-11/q25288.htm