Bài tập trắc nghiệm Địa lý lớp 11 bài 4: Thực hành: Khám phá cơ hội và thách thức

Bài tập trắc nghiệm Địa lý lớp 11 bài 4: Thực hành: Khám phá cơ hội và thách thức

Vấn đề 1. Toàn cầu hoá mang lại cơ hội gì cho các nước đang phát triển?

A. Tự do hóa thương mại đang lan rộng

B. Các siêu cường kinh tế tìm cách áp đặt lối sống và văn hóa của họ lên các nước khác

C. Môi trường đang suy thoái trên toàn cầu.

D. Các nước phát triển có cơ hội chuyển giao công nghệ cũ cho các nước đang phát triển

Câu 2. Thách thức của toàn cầu hóa đối với các nước đang phát triển là gì?

A. Khoa học và công nghệ đã tác động sâu sắc đến mọi mặt của đời sống.

B. Các nước có thể áp dụng công nghệ hiện đại vào quá trình phát triển kinh tế

C. Các giá trị đạo đức đã được xây dựng có nguy cơ bị xói mòn

D. Tất cả các nước đều có thể thực hiện chính sách đa phương hoá quan hệ quốc tế

Câu 3. Điều gì đúng với quốc gia a khi toàn cầu hóa diễn ra mạnh mẽ?

A. Thu hút vốn, công nghệ và phát triển thị trường.

B. Tạo điều kiện cho người dân tự do di cư ra nước ngoài.

C. Sử dụng đầy đủ các nguồn lực

D. Tăng giá thành sản phẩm xuất khẩu.

Xem thêm: Trắc nghiệm Địa lý lớp 11 bài 10: Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc) (Tiết 1)

Câu 4. Toàn cầu hóa cũng làm cho đất nước chúng ta

A. Phải phụ thuộc vào các nước phát triển

B. Phải cạnh tranh gay gắt với các nền kinh tế phát triển hơn.

C. Phải lệ thuộc vào các nước láng giềng.

D. Phải hợp tác với các nước có nền kinh tế kém hơn để chuyển giao công nghệ.

Vấn đề 5. Biểu hiện rõ ràng nhất của thương mại toàn cầu phát triển đối với nước ta là

A. Việt Nam là thành viên của APEC.

B. Việt Nam được tham gia vào tất cả các tổ chức kinh tế thế giới

C. Việt Nam trở thành thành viên thứ 150 của WTO.

D. Việt Nam là thành viên của ASEAN từ năm 1955.

Câu 6. Các nước đang phát triển ngày càng phụ thuộc vào các nước phát triển vì

A. Vốn, khoa học kỹ thuật – công nghệ.

B. Thị trường

C. Làm việc.

D. Nguyên liệu.

Câu 7. Các nước phát triển hợp tác với các nước đang phát triển

A. Giảm thiểu được phần lớn ô nhiễm môi trường do khai thác tài nguyên, chế biến nguyên liệu.

B. Thu hút lực lượng lao động có tay nghề cao.

C. Thu hút thêm vốn.

D. nhập khẩu nhiều sản phẩm công nghiệp chất lượng cao.

Để đáp ứng

Cụm từ

đầu tiên

2

3

4

5

6

7

số 8

9

Mười

Để đáp ứng

MỘT

MỘT

TẨY

MỘT

MỘT