Bài tập trắc nghiệm Địa lý lớp 11 bài 8: Liên bang Nga (Tiết 2)

Trắc nghiệm Địa lý lớp 11 bài 8: Liên bang Nga (Tiết 2)

Kỳ 2: kinh tế

Vấn đề 1. Biểu hiện cơ bản nhất chứng minh rằng Liên bang Nga đã từng là trụ cột của Liên Xô là

A. Chiếm tỉ trọng diện tích lớn nhất Liên Xô.

B. Tỉ lệ dân số đông nhất của Liên Xô.

C. chiếm tỉ trọng lớn nhất trong sản lượng kinh tế của Liên Xô.

D. chiếm tỉ trọng vốn đầu tư lớn nhất toàn Liên Xô.

Câu 2. Ngành công nghiệp chiếm tỷ trọng lớn nhất của Nga so với Liên Xô vào cuối những năm 80 của thế kỷ 20 là

A. Khai thác khí tự nhiên

B. Khai thác gỗ, sản xuất giấy và xenlulozơ.

C. Khai thác dầu mỏ.

D. Sản xuất điện.

Câu 3. Nhận định nào sau đây không đúng về tình hình Liên bang Nga sau khi Liên Xô tan rã?

A. Tình hình chính trị, xã hội ổn định.

B. Tốc độ tăng trưởng GDP âm.

C. Sản lượng của các ngành kinh tế đều giảm.

D. Đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn.

Câu 4. Một trong những yếu tố cơ bản của chiến lược kinh tế mới của Liên bang Nga từ năm 2000 là

A. Sản xuất ở các thành phần kinh tế từng bước thoát khỏi khủng hoảng.

B. Tiếp tục xây dựng nền kinh tế tập trung bao cấp.

C. Mở rộng ngoại giao hạn chế.

D. Coi trọng châu Âu và châu Mỹ.

Vấn đề 5. Một trong những thành tựu kinh tế quan trọng của Liên bang Nga sau năm 2000 là

Xem thêm: Trắc nghiệm Địa lý lớp 11 bài 6: Hợp chủng quốc Hoa Kì (Tiết 2)

A. Sản xuất của các ngành kinh tế đều tăng, dự trữ ngoại tệ đứng đầu thế giới.

B. Sau khi trả xong các khoản nợ nước ngoài, thặng dư thương mại tăng lên.

C. Đứng đầu thế giới về sản xuất nông nghiệp.

D. Khôi phục địa vị siêu cường về kinh tế.

Câu 6. Một trong những thành tựu xã hội quan trọng của Liên bang Nga sau năm 2000 là

A. Số lượng người nhập cư vào Nga ngày một tăng.

B. Gia tăng dân số nhanh chóng.

C. Mức sống của nhân dân được cải thiện.

D. Khoảng cách giàu nghèo ngày càng lớn.

Câu 7. Ngành công nghiệp chủ chốt hàng năm mang lại nguồn tài chính quan trọng cho Nga là

A. Công nghiệp hàng không – vũ trụ.

B. Công nghiệp luyện kim.

C. Công nghiệp quốc phòng.

D. Công nghiệp khai thác dầu khí.

Câu 8. Các ngành công nghiệp truyền thống của Liên bang Nga là:

A. Năng lượng, cơ khí, luyện kim màu, điện tử – CNTT.

B. Năng lượng, cơ khí, luyện kim đen, luyện kim màu.

C. Năng lượng, chế tạo máy, luyện kim màu, hàng không.

D. Năng lượng, cơ khí, luyện kim đen, vũ trụ.

Câu 9. Các trung tâm công nghiệp truyền thống của Nga thường nằm ở

A. Đồng bằng Đông Âu, Ural, Xanh Pê-téc-bua.

B. Đồng bằng Đông Âu, Trung Ural, Xanh Pê-téc-bua.

C. Đồng bằng Đông Âu, Uran, Tây Xibia.

D. Đồng bằng Đông Âu, Tây Xibia, Xanh Pê-téc-bua.

Câu 10. Các ngành công nghiệp hiện đại được Liên bang Nga chú trọng phát triển là:

Xem thêm: Bài tập trắc nghiệm Địa lý lớp 11 bài 4: Thực hành: Khám phá cơ hội và thách thức

A. Sản xuất ô tô, chế biến gỗ.

B. Điện tử – CNTT.

C. Đóng tàu, hóa chất.

D. Hàng dệt may, thực phẩm.

Câu 11. Điều kiện nào sau đây là thuận lợi nhất cho sản xuất nông nghiệp của LB Nga?

A. Quỹ đất nông nghiệp lớn.

B. Khí hậu đa dạng.

C. Giáp nhiều biển và đại dương.

D. Có nhiều sông hồ lớn.

Câu 12. Nhận định nào sau đây không đúng về cơ sở hạ tầng giao thông của Liên bang Nga?

A. Có tất cả các loại giao thông.

B. Có hệ thống đường sắt xuyên Xibia.

C. Giao thông đường sông kém phát triển.

D. Nhiều mạng lưới đường bộ được nâng cấp và mở rộng.

Câu 13. Phát biểu nào sau đây là đúng về hoạt động ngoại thương của Nga?

A. Giá trị hàng xuất khẩu luôn bằng giá trị hàng nhập khẩu.

B. Hàng xuất khẩu chủ yếu là thuỷ sản và sản phẩm công nghiệp nhẹ.

C. Mặt hàng nhập khẩu chính là dầu mỏ và khí đốt.

D. Tổng kim ngạch ngoại thương liên tục tăng.

Câu 14. Hai trung tâm dịch vụ lớn nhất ở Nga là:

A. Mátxcơva và Volgagrad.

B. St.Petersburg và Volgagrad

C. Volgagrad và Novosibik.

D. Mátxcơva và Xanh Pê-téc-bua.

Câu 15. Khu vực miền Trung có những đặc điểm nổi bật như

A. Là vùng kinh tế phát triển và lâu đời nhất.

B. Có dải đất đen màu mỡ thích hợp cho phát triển nông nghiệp.

C. Công nghiệp phát triển, nông nghiệp hạn chế.

D. Phát triển kinh tế để hội nhập ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.

Xem thêm: Trắc nghiệm Địa lý lớp 11 bài 11: Đông Nam Á (Tiết 4)

Câu 16. Vùng trung tâm của Trái đất Đen có các đặc điểm đặc biệt là

A. Phát triển công nghiệp khai thác.

B. Có dải đất đen màu mỡ thích hợp cho phát triển nông nghiệp.

C. Tập trung nhiều ngành công nghiệp; sản lượng lương thực lớn.

D. Phát triển công nghiệp khai thác, luyện kim và cơ khí kim loại màu.

Câu 17. Vùng Uran có những đặc điểm đặc biệt

A. Công nghiệp, nông nghiệp phát triển còn nhiều hạn chế.

B. Phát triển công nghiệp khai thác và lâm nghiệp.

C. Các ngành công nghiệp phục vụ nông nghiệp ngày càng phát triển.

D. Công nghiệp và nông nghiệp phát triển mạnh mẽ.

Câu 18. Viễn Đông được đặc trưng bởi

A. Vùng kinh tế sản xuất lương thực, thực phẩm lớn.

B. Có dải đất đen màu mỡ thích hợp cho phát triển nông nghiệp.

C. Phát triển ngành đóng tàu, cơ khí, đánh bắt và chế biến hải sản.

D. Các ngành công nghiệp luyện kim, cơ khí, khai thác và chế biến dầu khí ngày càng phát triển.

Câu 19. Nhận định nào sau đây không đúng về quan hệ Nga – Việt trong bối cảnh quốc tế mới?

A. Quan hệ Nga – Việt là truyền thống.

B. Là đối tác chiến lược vì lợi ích của cả hai bên.

C. Hợp tác toàn cầu: kinh tế, chính trị, văn hóa, giáo dục và khoa học kỹ thuật.

D. Nâng kim ngạch thương mại song phương Nga – Việt lên 1 tỷ USD / năm.

Để đáp ứng

Cụm từ

đầu tiên

2

3

4

5

6

7

số 8

9

Mười

Để đáp ứng

TẨY

MỘT

MỘT

TẨY

DỄ

TẨY

TẨY

Cụm từ

11

thứ mười hai

13

14

15

16

17

18

19

Để đáp ứng

MỘT

DỄ

DỄ

MỘT

TẨY

MỘT

DỄ