Giỏ hàng

Sách giáo khoa

Cùng học để phát triển năng lực

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ có 2 lần thẩm định sách giáo khoa lớp 2

(HNMO) - Ngày 29-2, thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, để chuẩn bị cho việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới, dự kiến áp dụng với lớp 2 từ năm học 2021-2022, Bộ sẽ có 2 lần thẩm định sách giáo khoa lớp 2 trong năm 2020.

Dự kiến, việc tổ chức thẩm định lần thứ nhất diễn ra từ tháng 6 đến tháng 9, lần thứ hai từ tháng 9 đến hết tháng 12.

Ảnh minh hoạ: Interrnet

Chín môn học và hoạt động giáo dục lớp 2 có sách giáo khoa được tiến hành thẩm định gồm: Tiếng Việt, toán, đạo đức, tự nhiên và xã hội, giáo dục thể chất, âm nhạc, mỹ thuật, hoạt động trải nghiệm, tiếng Anh. 

Để bảo đảm chất lượng cho công tác thẩm định sách giáo khoa, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tập huấn cho đội ngũ dự kiến tham gia vào các hội đồng quốc gia thẩm định sách. Mục tiêu là để các thành viên có thông tin đầy đủ về chương trình tổng thể, chương trình môn học, các nội dung liên quan khác và thống nhất quan điểm, nhận thức về các nội dung đã được quy định trong Thông tư 33/2017/TT-BGDĐT ban hành quy định về tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa sách giáo khoa; tiêu chuẩn tổ chức, cá nhân biên soạn sách giáo khoa; tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa. 

Đầu tháng 6-2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ thông báo việc tổ chức thẩm định sách giáo khoa lớp 2 lần thứ nhất để các tổ chức, cá nhân có nhu cầu gửi bản mẫu sách giáo khoa và hồ sơ đề nghị thẩm định về Bộ.  

Các hội đồng thẩm định sẽ tổ chức thẩm định bản mẫu sách giáo khoa để đề xuất Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, phê duyệt các bản mẫu được đánh giá "Đạt". Những bản mẫu sách giáo khoa được đánh giá "Đạt nhưng cần sửa chữa" hoặc "Không đạt" ở lần thẩm định thứ nhất, nếu đơn vị có nhu cầu có thể gửi hồ sơ đề nghị thẩm định khi Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức thẩm định lần thứ hai vào tháng 9-2020.

Nguồn: http://www.hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Giao-duc/959752/bo-giao-duc-va-dao-tao-se-co-2-lan-tham-dinh-sach-giao-khoa-lop-2