Giỏ hàng

Sách giáo khoa

Cùng học để phát triển năng lực

Bộ sách “Cùng học để phát triển năng lực” có độ “mở” thích hợp

GD&TĐ - Bộ sách giáo khoa lớp 1 “Cùng học để phát triển năng lực” lấy hoạt động học của học sinh làm trung tâm: học tích cực, học hợp tác, học để vận dụng kiến thức vào thực tiễn.

Bộ sách “Cùng học để phát triển năng lực” (Đơn vị đầu tư và tổ chức biên soạn là Công ty Cổ phần đầu tư và Phát triển giáo dục Hà Nội) dành cho học sinh lớp 1 vừa được Bộ GD&ĐT phê duyệt để sử dụng trong chương trình giáo dục phổ thông mới từ năm học 2020 - 2021. Bộ sách được đánh giá có nhiều ưu điểm nổi bật như: Mức độ tiếp cận kiến thức hợp lý, vừa đáp ứng yêu cầu của chương trình, vừa phù hợp với sức học của đại đa số học sinh ở tất cả các vùng miền, đảm bảo sự thân thiện, gần gũi với mọi học sinh, giáo viên. Ở mỗi môn học, sách đảm bảo sự hài hòa giữa các hoạt động hình thành kiến thức vào thực tiễn cuộc sống.

Bên cạnh đó, các cuốn trong bộ sách dễ sử dụng, phù hợp cho việc tự học của học sinh, cho việc giảng dạy của giáo viên và việc theo dõi, phối hợp của phụ huynh học sinh. Việc phát triển từ chương trình đến SGK được nghiên cứu và thực hiện một cách bài bản, khoa học để đảm bảo rằng SGK phải dễ sử dụng, hấp dẫn và phù hợp để học sinh tự học. Sách có độ mở thích hợp, thuận tiện cho việc cập nhật thông tin và bổ sung kiến thức theo vùng miền, theo định hướng nghề nghiệp của học sinh.

Ban soạn thảo bộ sách “Cùng học để phát triển năng lực” cho biết, bộ sách được thiết kế theo mô hình hoạt động. Trong đó, nội dung mỗi bài trong sách học sinh được thể hiện qua các hoạt động học; sách giáo viên hướng dẫn tổ chức các hoạt động trong đó. Bộ sách có một thiết kế mỹ thuật tổng thể, nhất quán và khoa học. Mỗi cuốn sách được thiết kế đẹp, hấp dẫn, hiện đại, giàu tiện ích và dễ dàng sử dụng cho mỗi học sinh, giáo viên.

Bộ sách là tài liệu hoàn chỉnh, bao gồm: sách giấy (SGK, sách giáo viên, vở bài tập); thiết bị, đồ dùng dạy học; sách mềm (bản điện tử), việc dạy học được hỗ trợ bởi hệ thống phần mềm và học liệu điện tử dành cho giáo viên và học sinh. Học liệu điện tử kèm theo sách giáo khoa gồm các sản phẩm chính: Tư liệu bài giảng dành cho giáo viên; sách mềm – tự kiểm tra, đánh giá; sách mềm – bản điện tử.

Nội dung mỗi bài trong SGK được thể hiện dưới dụng một hệ thống các hoạt động học. Theo đặc trưng mỗi môn học, cấp học, các tác giả nghiên cứu tìm ra các loại hình hoạt động học thích hợp. Sử dụng các loại hình hoạt động đó để thể hiện nội dung mỗi đơn vị kiến thức một cách tích hợp.

Nội dung chính của mỗi bài tương ứng trong sách giáo viên là hướng dẫn tổ chức các hoạt động học tập của học sinh. Có 3 hình thức tổ chức các hoạt động học tập cơ bản: hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm, hoạt động cả lớp. Sách giáo viên gợi ý lựa chọn loại hình tổ chức hoạt động cho mỗi hoạt động tương ứng trong SGK. Khi dạy học, tùy theo đối tượng cụ thể, giáo viên thực hiện tổ chức hoạt động học tập một cách linh hoạt, tạo một không khí học tập nôi nổi để học sinh cùng học, cùng trải nghiệm.

Tư tưởng của bộ sách là lấy hoạt động học của học sinh làm trung tâm: học tích cực, học hợp tác, học để vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Kiến thức trong SGK là “chất liệu” quan trọng nhắm đến mục tiêu của giáo dục là giúp học sinh hình thành, phát triển các phẩm chất.

Ban soạn thảo bộ sách “Cùng học để phát triển năng lực” cho biết, bộ sách được biên soạn đáp ứng các yêu cầu chung đối với tất cả SGK mới. Nhưng có những điểm nhấn riêng thể hiện qua thông điệp “Cùng học để phát triển năng lực”. Với thông điệp này, các tác giả thể hiện quan điểm đổi mới SGK theo mô hình phát triển phẩm chất và năng lực của người học, nhưng không xem nhẹ vai trò của kiến thức.