Giỏ hàng

Sách giáo khoa

Cùng học để phát triển năng lực

Hà Nam: 32 tiêu chí lựa chọn SGK sát với thực tiễn giáo dục

GD&TĐ - Tỉnh Hà Nam vừa ban hành Bộ tiêu chí lựa chọn SGK trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh từ năm học 2020-2021 với 6 nhóm và 32 tiêu chí cụ thể lựa chọn SGK sát với thực tiễn giáo dục Hà Nam. 

Bộ tiêu chí lựa chọn SGK vừa được tỉnh Hà Nam ban hành gồm 6 nhóm và 32 tiêu chí cụ thể. Ảnh: Bá HảiBộ tiêu chí lựa chọn SGK vừa được tỉnh Hà Nam ban hành gồm 6 nhóm và 32 tiêu chí cụ thể. Ảnh: Bá Hải

6 nhóm tiêu chí cụ thể gồm: Phù hợp với việc học tập của học sinh; Phù hợp, thuận tiện, hiệu quả đối với xây dựng kế hoạch bài dạy của giáo viên; Ngữ liệu; Phù hợp với điều kiện của địa phương; Phương pháp dạy học; Các yếu tố đi kèm với SGK nhằm hỗ trợ, đảm bảo chất lượng dạy - học.

Trong đó, nổi lên 2 nhóm tiêu chí được tỉnh quy định cụ thể, gắn các tiêu chí lựa chọn SGK với điều kiện thực tế dạy - học của tỉnh: Tiêu chí số 4 và Tiêu chí số 6.

Tiêu chí số 4 “Phù hợp với điều kiện của địa phương”, tỉnh quy định: Nội dung SGK: đảm bảo tính kế thừa, ngôn ngữ và cách thức thể hiện phù hợp với văn hóa, lịch sử, địa lý của địa phương; Đảm bảo tính mềm dẻo, có thể điều chỉnh để phù hợp với khả năng học tập của nhiều nhóm đối tượng học sinh tại địa phương;

Nội dung SGK đảm bảo triển khai khả thi, phù hợp với năng lực chung của đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục tại địa phương; Phù hợp với khả năng đáp ứng về cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện dạy học khác tại các cơ sở giáo dục; giáo viên thực hiện dạy học tích hợp, gắn kết nội dung bài học với thực tiễn địa phương.

Cấu trúc, nội dung SGK tạo cơ hội cho các trường, tổ/nhóm chuyên môn và giáo viên bổ sung những nội dung và hoạt động tích hợp gắn với thực tế địa phương; SGK có tính mở, tạo điều kiện để địa phương, nhà trường chủ động, linh hoạt trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch bài dạy, kế hoạch giáo dục.

SGK có giá thành phù hợp với điều kiện kinh tế của cộng đồng dân cư tại địa phương, có khả năng tái sử dụng.

Nhóm tiêu chí số 6: “Các yếu tố đi kèm với SGK nhằm hỗ trợ, đảm bảo chất lượng dạy - học”; Phương pháp tập huấn, hỗ trợ đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý trong sử dụng SGK hiệu quả, đảm bảo chất lượng;

Có nguồn học liệu điện tử bổ sung cho SGK đa dạng, phong phú, hữu ích và giúp giáo viên sử dụng tốt trên môi trường mạng; Danh mục thiết bị dạy học kèm theo SGK phù hợp, có chất lượng, dễ sử dụng, giá thành hợp lý. Đảm bảo việc phân phối, phát hành SGK theo yêu cầu và kịp thời trong các năm học...

GD&TĐ - Tỉnh Hà Nam vừa ban hành Bộ tiêu chí lựa chọn SGK trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh từ năm học 2020-2021 với 6 nhóm và 32 tiêu chí cụ thể lựa chọn SGK sát với thực tiễn giáo dục Hà Nam. 

Bộ tiêu chí lựa chọn SGK vừa được tỉnh Hà Nam ban hành gồm 6 nhóm và 32 tiêu chí cụ thể. Ảnh: Bá HảiBộ tiêu chí lựa chọn SGK vừa được tỉnh Hà Nam ban hành gồm 6 nhóm và 32 tiêu chí cụ thể. Ảnh: Bá Hải

6 nhóm tiêu chí cụ thể gồm: Phù hợp với việc học tập của học sinh; Phù hợp, thuận tiện, hiệu quả đối với xây dựng kế hoạch bài dạy của giáo viên; Ngữ liệu; Phù hợp với điều kiện của địa phương; Phương pháp dạy học; Các yếu tố đi kèm với SGK nhằm hỗ trợ, đảm bảo chất lượng dạy - học.

Trong đó, nổi lên 2 nhóm tiêu chí được tỉnh quy định cụ thể, gắn các tiêu chí lựa chọn SGK với điều kiện thực tế dạy - học của tỉnh: Tiêu chí số 4 và Tiêu chí số 6.

Tiêu chí số 4 “Phù hợp với điều kiện của địa phương”, tỉnh quy định: Nội dung SGK: đảm bảo tính kế thừa, ngôn ngữ và cách thức thể hiện phù hợp với văn hóa, lịch sử, địa lý của địa phương; Đảm bảo tính mềm dẻo, có thể điều chỉnh để phù hợp với khả năng học tập của nhiều nhóm đối tượng học sinh tại địa phương;

Nội dung SGK đảm bảo triển khai khả thi, phù hợp với năng lực chung của đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục tại địa phương; Phù hợp với khả năng đáp ứng về cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện dạy học khác tại các cơ sở giáo dục; giáo viên thực hiện dạy học tích hợp, gắn kết nội dung bài học với thực tiễn địa phương.

Cấu trúc, nội dung SGK tạo cơ hội cho các trường, tổ/nhóm chuyên môn và giáo viên bổ sung những nội dung và hoạt động tích hợp gắn với thực tế địa phương; SGK có tính mở, tạo điều kiện để địa phương, nhà trường chủ động, linh hoạt trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch bài dạy, kế hoạch giáo dục.

SGK có giá thành phù hợp với điều kiện kinh tế của cộng đồng dân cư tại địa phương, có khả năng tái sử dụng.

Nhóm tiêu chí số 6: “Các yếu tố đi kèm với SGK nhằm hỗ trợ, đảm bảo chất lượng dạy - học”; Phương pháp tập huấn, hỗ trợ đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý trong sử dụng SGK hiệu quả, đảm bảo chất lượng;

Có nguồn học liệu điện tử bổ sung cho SGK đa dạng, phong phú, hữu ích và giúp giáo viên sử dụng tốt trên môi trường mạng; Danh mục thiết bị dạy học kèm theo SGK phù hợp, có chất lượng, dễ sử dụng, giá thành hợp lý. Đảm bảo việc phân phối, phát hành SGK theo yêu cầu và kịp thời trong các năm học...

Nguồn: https://giaoducthoidai.vn/ha-nam-32-tieu-chi-lua-chon-sgk-sat-voi-thuc-tien-giao-duc-20200401071824860.html