Giỏ hàng

Sách giáo khoa

Cùng học để phát triển năng lực

Hội thảo trực tuyến giới thiệu sách giáo khoa lớp 1

 Ngày 16/3, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tổ chức hội thảo trực tuyến giới thiệu sách giáo khoa lớp 1 theo chương trình giáo dục phổ thông mới năm 2018 với sự tham gia của cán bộ quản lý các trường tiểu học tại 7 điểm cầu các huyện, thành phố.

Các đại biểu tham dự hội thảo tại điểm cầu Sở Giáo dục và Đào tạo.

Tại hội thảo, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã giới thiệu 4 bộ sách giáo khoa lớp 1. Bộ sách thứ nhất là “Kết nối tri thức với cuộc sống” gồm có 11 cuốn sách dành cho học sinh, 10 cuốn sách dành cho giáo viên và 13 cuốn sách bổ trợ. Bộ sách thứ hai là “Chân trời sáng tạo”, có 10 cuốn sách dành cho học sinh, 10 cuốn sách dành cho giáo viên và 12 cuốn sách bổ trợ. Bộ sách thứ ba là “Cùng học để phát triển năng lực” gồm có 11 cuốn sách dành cho học sinh, 9 cuốn sách dành cho giáo viên và 13 cuốn sách bổ trợ. Bộ sách thứ 4 là “Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục”, có 10 cuốn sách dành cho học sinh, 9 cuốn sách dành cho giáo viên và 10 cuốn sách bổ trợ.

Nhân viên y tế Hưng Hà kiểm tra thân nhiệt của các đại biểu đến dự hội thảo tại điểm cầu Hưng Hà.

Tại hội thảo, các chuyên gia đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm quý báu và thảo luận nhiều vấn đề hay trong việc chọn sách giáo khoa ở nhiều nước tiên tiến trên thế giới cũng như tại Việt Nam trong thời gian qua. Theo đánh giá của các cán bộ, giáo viên thì các bộ sách đều mang tính ưu việt, thiết kế khoa học, trình bày đẹp, phù hợp với lứa tuổi, có sự kết nối kiến thức giữa sách và cuộc sống. Đặc biệt, các kiến thức ở các môn đều được kết nối với nhau.

Thông qua hội thảo nhằm giúp đội ngũ cán bộ quản lý cũng như giáo viên các trường học có thể trao đổi, nghiên cứu, tìm hiểu và định hướng trong việc chọn bộ sách phù hợp với mục tiêu dạy và học để có thể triển khai tốt việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới vào năm học 2020 - 2021.

Đặng Anh