Giỏ hàng

Sách giáo khoa

Cùng học để phát triển năng lực

Nam Định: Tích cực chuẩn bị thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới

GD&TĐ - Toàn tỉnh Nam Định hiện có 230 trường tiểu học. Ðể chuẩn bị tốt các điều kiện cho thực hiện chương trình GDPT mới, Sở GD và ÐT đã chỉ đạo Phòng GD và ÐT các huyện, thành phố, các trường tiểu học triển khai một loạt giải pháp tích cực, hiệu quả

Ðể chuẩn bị tốt các điều kiện cho thực hiện chương trình GDPT mới, Sở GD và ÐT Nam Định đã chỉ đạo Phòng GD và ÐT các huyện, thành phố, các trường tiểu học triển khai một loạt giải pháp thực hiện như: Bồi dưỡng, tập huấn nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng kế hoạch và phổ biến các văn bản chỉ đạo; tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị phục vụ việc dạy và học...

Trong tháng 12-2019, Sở GD và ÐT đã tổ chức Hội nghị triển khai chương trình GDPT 2018; tập huấn xây dựng kế hoạch triển khai nội dung chương trình sách giáo khoa lớp 1 năm học 2019-2020 đối với lãnh đạo, chuyên viên, hiệu trưởng các trường tiểu học; tập huấn thực hiện nội dung chương trình sách giáo khoa lớp 1 năm học 2019-2020 đối với phó hiệu trưởng các trường tiểu học; bồi dưỡng chương trình GDPT 2018 cho giáo viên dạy lớp 1 năm học 2019-2020.

Hàng trăm cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán các trường tiểu học đã được tham gia bồi dưỡng tập huấn chương trình GDPT 2018 do Bộ GD và ÐT, Sở GD và ÐT tổ chức. Từ đó, giáo viên hiểu rõ hơn về những điểm mới cũng như quan điểm xây dựng chương trình môn học, đồng thời nắm bắt được phương pháp giáo dục phù hợp để triển khai chương trình mới một cách hiệu quả.

Cùng với đó, Sở GD và ÐT đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt trong đội ngũ giáo viên, nhân viên và học sinh về chương trình GDPT 2018, các chương trình môn học thông qua các đợt tập huấn chuyên môn. Sau đó các trường tiểu học tổ chức cho toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên nghiên cứu, thảo luận nội dung chương trình GDPT 2018, tích hợp lồng ghép các nội dung đổi mới trong sinh hoạt tổ chuyên môn, các hoạt động giáo dục của nhà trường; rà soát các phương án chuẩn bị, các điều kiện để thực hiện chương trình GDPT mới.

Các trường cũng thực hiện đổi mới sinh hoạt chuyên môn, tổ chức rà soát nội dung sách giáo khoa hiện hành, điều chỉnh theo hướng tích hợp hoặc tinh giản các nội dung học tập, cập nhật nội dung mới thay thế cho những nội dung không còn phù hợp. Cán bộ quản lý, giáo viên các trường tiểu học không ngừng tự học để nâng cao trình độ. Hiện tại, 100% cán bộ quản lý các trường tiểu học và giáo viên tiểu học đạt chuẩn trình độ đào tạo.

Các nhà trường đều lựa chọn giáo viên nhanh nhạy, chuẩn bị đội ngũ tốt nhất cho việc triển khai giảng dạy chương trình GDPT mới vào năm học 2020-2021. Sở GD và ÐT tiếp tục chỉ đạo Phòng GD và ÐT các huyện, thành phố, các trường tiểu học nghiên cứu kỹ các quy định trong Thông tư hướng dẫn lựa chọn sách, đảm bảo tính dân chủ, công khai, minh bạch trong lựa chọn sách.

Từ nay đến trước tháng 5-2020, các trường phải hoàn thành việc lựa chọn sách giáo khoa mới, sau đó các trường phải phối hợp với các nhà xuất bản có sách giáo khoa được chọn tập huấn để giáo viên nắm vững sách. Sách giáo khoa mới với đầy đủ bộ môn phải được cung ứng đầy đủ đến tay tất cả học sinh lớp 1 trong tháng 7-2020; đến tháng 9, các địa phương tiếp tục chuẩn bị, hoàn thiện cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, đảm bảo bố trí đủ số phòng học cho việc dạy và học 2 buổi/ngày...

Với sự chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực, hy vọng chương trình GDPT mới sẽ được triển khai đạt hiệu quả cao tại các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh