Giỏ hàng

Sách giáo khoa

Cùng học để phát triển năng lực

NĂM HỌC 2020 - 2021, CÁC TRƯỜNG HỌC CÓ THỂ CHỌN SÁCH GIÁO KHOA THEO TỪNG MÔN HỌC.

Theo PGS Nguyễn Văn Khánh, chủ biên chương trình môn Vật lý trong chương trình giáo dục phổ thông mới: “Mục đích giáo dục trong chương trình giáo dục phổ thông đổi mới không phải chỉ để truyền thụ kiến thức mà nhằm giúp học sinh hoàn thành các công việc, bước đầu giải quyết được các vấn đề phù hợp trong học tập và đời sống nhờ vận dụng hiệu quả và sáng tạo những kiến thức, kĩ năng đã học.” Chương trình giáo dục phổ thông mới sẽ tập trung hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh và sách giáo khoa là công cụ, phương tiện giúp các em thực hiện điều đó. Chính vì vậy, thay vì chỉ sử dụng một bộ sách giáo khoa như trước đây, từ năm học 2020 - 2021, mỗi địa phương, trường học đều có thể lựa chọn những cuốn sách giáo khoa trong bộ sách khác nhau để sử dụng trong giảng dạy.

 

Sách giáo khoa mới được sử dụng trong năm học 2020 - 2021

Các cơ sở giáo dục phổ thông sẽ được lựa chọn sách giáo khoa từ danh mục sách giáo khoa lớp 1  đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt, bao gồm 5 bộ sách khác nhau của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Nhà xuất bản Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Nhà xuất bản Sư phạm thực hiện. 

Ngay trên địa bàn của một tỉnh thành, các trường học đã có quy mô, điều kiện, đối tượng học sinh khác nhau. Vì vậy, lựa chọn SGK phù hợp với nơi này nhưng không chắc đã phù hợp với nơi khác. Do đó, từ năm học 2020 - 2021, mỗi trường học có thể lựa chọn nhiều cuốn sách giáo khoa khác nhau, miễn sao đảm bảo những yêu cầu cần đạt của chương trình. 

Như vậy, về nguyên tắc, tất cả các sách giáo khoa trong danh mục nói trên đều được phép sử dụng trong nhà trường. Mỗi địa phương tùy theo điều kiện của từng vùng, miền, đặc điểm đối tượng học sinh hoàn toàn có thể chọn sách giáo khoa cho mỗi môn học, hoạt động giáo dục ở các bộ sách giáo khoa khác nhau đã được phê duyệt. 

Theo ông Nguyễn Xuân Thành, Phó Vụ trưởng Vụ giáo dục trung học, "Cái lõi của việc thực hiện “một chương trình, nhiều bộ sách giáo khoa” là bám sát chương trình học". Điều này sẽ giúp giáo viên và học sinh có nhiều cơ hội hơn trong việc lựa chọn sách giáo khoa phù hợp hơn với hoạt động dạy và học trong nhà trường. 

 

Băn khoăn khâu kiểm tra, đánh giá học sinh

Tuy nhiên, có nhiều bậc phụ huynh và giáo viên băn khoăn về việc kiểm tra, thi cử, đánh giá học sinh sẽ được thực hiện như thế nào khi sử dụng nhiều bộ sách giáo khoa khác nhau. Đặc biệt, khi học sinh chuyển trường thì việc học có gặp khó khăn gì không khi mỗi trường lại lựa chọn những bộ sách giáo khoa khác nhau để dạy học.

Theo lí giải của đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ trước đến nay, học sinh chỉ học các kiến thức trong một bộ sách giáo khoa duy nhất. Tuy nhiên, trong chương trình giáo dục phổ thông mới áp dụng từ năm học 2020 - 2021, học sinh sẽ được học theo khung chương trình thống nhất. Điểm khác biệt của chương trình giáo dục mới lần này là lần đầu tiên Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng chương trình tổng thể, rồi mới xây dựng các chương trình môn học. 

Việc quản lý dạy học, đánh giá chất lượng dựa vào yêu cầu cần đạt của chương trình. Chương trình này quy định các kiến thức, kĩ năng mà học sinh ở từng lớp và từng cấp cần đạt được còn sách giáo khoa chỉ là công cụ cung cấp các chất liệu cho bài giảng với cách thiết kế các hoạt động học và cấu trúc bài giảng khác nhau. 

Theo ông Nguyễn Xuân Thành, Phó Vụ trưởng Vụ giáo dục trung học, Bộ Giáo dục và Đào tạo: “Khi các địa phương lựa chọn những bộ sách khác nhau, việc kiểm tra đánh giá vẫn sẽ được đảm bảo. Chúng ta thực hiện “một chương trình nhiều bộ sách” thì việc kiểm tra đánh giá vẫn phải đáp ứng những yêu cầu cần đạt của chương trình. Đây cũng là điểm khác biệt với chương trình hiện hành. 

Chương trình mới sẽ yêu cầu “Học sinh làm được những gì với kiến thức được trang bị trong chương trình”. Chính vì vậy việc kiểm tra đánh giá cũng phải theo chuẩn của chương trình. Ngữ liệu trong sách giáo khoa chỉ là công cụ, phương tiện để các em thực hiện các hoạt động theo sự hướng dẫn của giáo viên. 

Việc ra đề kiểm tra sẽ không phụ thuộc vào ngữ liệu cụ thể trong bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào. Do đó, dù học sinh có chuyển trường cũng không ảnh hưởng gì nhiều bởi mạch kiến thức vẫn đảm bảo đúng như quy định của chương trình và nội dung đề thi cũng được thiết kế theo kiến thức, kĩ năng của chương trình chứ không theo sách giáo khoa.

Bên cạnh đó, ngoài những cuốn sách giáo khoa chính thức được lựa chọn để dạy tại trường học, giáo viên có thể nghiên cứu thêm các cuốn sách giáo khoa và sách tham khảo khác nhau để xây dựng giáo án phù hợp và bài giảng hiệu quả cho học sinh

 

Nguồn:

1. Thu Hằng (2019), Một chương trình nhiều sách giáo khoa: Băn khoăn khâu kiểm tra, đánh giá học sinh, <https://vtc.vn/giao-duc/mot-chuong-trinh-nhieu-sach-giao-khoa-ban-khoan-khau-kiem-tra-danh-gia-hoc-sinh-ar514815.html>, xem 22/01/2020

2. Vĩnh Hà (2019), Mỗi tỉnh có thể chọn sách giáo khoa theo từng môn học, <https://tuoitre.vn/moi-tinh-co-the-chon-sach-giao-khoa-theo-tung-mon-hoc-20191118085137124.htm>, xem 22/01/2020

3. Thanh Hằng (2019), Trường học được chọn sách giáo khoa mới, <https://vnexpress.net/giao-duc/truong-hoc-duoc-chon-sach-giao-khoa-moi-4019817.html>, xem 22/01/2020