Giỏ hàng

Sách giáo khoa

Cùng học để phát triển năng lực

Phải công bố danh mục sách giáo khoa lớp 1 trước năm học mới 4 tháng

(HNMO) - Ngày 11-5, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản gửi các sở giáo dục và đào tạo trên cả nước về việc bảo đảm cung ứng sách giáo khoa lớp 1 để sử dụng vào năm học 2020-2021.

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục phổ thông phải công bố danh mục sách giáo khoa lớp 1 được lựa chọn trước khi bắt đầu năm học mới ít nhất 4 tháng.

Vì vậy, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn hoàn tất việc công bố kết quả lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 sử dụng vào năm học 2020-2021; cung cấp đầy đủ thông tin đến nhà xuất bản có sách giáo khoa được lựa chọn trước ngày 20-5-2020 để phối hợp thực hiện việc bồi dưỡng giáo viên; triển khai kế hoạch phát hành, cung ứng đầy đủ, kịp thời sách giáo khoa cho năm học 2020-2021.

Bộ yêu cầu các địa phương báo cáo về Bộ số lượng sách giáo khoa lớp 1 dự kiến được sử dụng vào năm học 2020-2021 với từng đầu sách...

Có tổng số 46 đầu sách giáo khoa thuộc danh mục được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt để lựa chọn sử dụng cho học sinh lớp 1 năm học 2020-2021. Theo quy định hiện hành, mỗi trường học có trách nhiệm thành lập hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 1.