Giỏ hàng

Sách giáo khoa

Cùng học để phát triển năng lực

Sơn La: Chuẩn bị các điều kiện thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới

Thực hiện chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) mới, cùng với cả nước, ngành GD&ĐT tỉnh Sơn La đang tích cực chuẩn bị các điều kiện bảo đảm chương trình được thực hiện đúng thời gian và mục tiêu đề ra theo chỉ đạo của Bộ GD&ÐT.

Chương trình GDPT mới được xây dựng bảo đảm phát triển phẩm chất và năng lực học sinh thông qua nội dung giáo dục với những kiến thức, kĩ năng cơ bản, thiết thực, hiện đại và các phương pháp tích cực hóa hoạt động của người học, giúp học sinh phát triển một cách toàn diện, hài hòa đức, trí, thể, mĩ; chú trọng thực hành, vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết vấn đề trong học tập và đời sống. Theo lộ trình áp dụng chương trình GDPT mới của Bộ GD&ÐT, năm học 2020 - 2021 sẽ áp dụng đối với lớp 1; năm học 2021 - 2022 áp dụng đối với lớp 2 và lớp 6; năm học 2022 - 2023 đối với lớp 3, lớp 7, lớp 10; năm học 2023 - 2024 đối với lớp 4, lớp 8 và lớp 11; năm học 2024 - 2025 sẽ áp dụng đối với lớp 5, lớp 9 và lớp 12.

Chuẩn bị điều kiện triển khai chương trình GDPT mới ở khối lớp 1 trong năm học tới, Sở GD&ĐT đã phổ biến, quán triệt các văn bản chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Bộ GD&ĐT về đổi mới chương trình, sách giáo khoa GDPT đến cán bộ, giáo viên. Tham mưu UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo đổi mới chương trình, sách giáo khoa GDPT mới; ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chương trình GDPT mới đối với khối lớp 1. Xác định đội ngũ giáo viên là nhân tố quyết định sự thành công của chương trình GDPT mới, Sở đã chỉ đạo các nhà trường ưu tiên lựa chọn giáo viên có năng lực chuyên môn tốt, nhiệt tình, có kinh nghiệm tham gia giảng dạy lớp 1 chương trình GDPT mới; tổ chức tập huấn tập trung tại tỉnh cho giáo viên dạy lớp 1.

Đối với việc lựa chọn sách, Sở đã phối hợp với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tổ chức giới thiệu 3 bộ sách giáo khoa (Kết nối tri thức với cuộc sống; Cùng học để phát triển năng lực; Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục); phối hợp với Nhà xuất bản Đại học Sư phạm, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Đầu tư Xuất bản - Thiết bị giáo dục Việt Nam tổ chức Hội thảo giới thiệu sách giáo khoa Cánh Diều - lớp 1, sách Tiếng Anh lớp 1 (i-Learn Smart Start 1), giúp cán bộ quản lý, giáo viên tiếp cận, nắm được nội dung, hình thức, điểm nổi bật của các bộ sách, từ đó đánh giá đúng về bộ sách. Chỉ đạo Phòng GD&ÐT các huyện, thành phố, các trường tiểu học nghiên cứu kỹ các quy định, hướng dẫn lựa chọn sách, đảm bảo tính dân chủ, công khai, minh bạch trong lựa chọn sách.

Đối với việc biên soạn tài liệu giáo dục địa phương, Sở đã thành lập Ban biên soạn, Hội đồng thẩm định tài liệu giáo dục địa phương tỉnh. Theo đó, đã xây dựng, lấy ý kiến góp ý hoàn chỉnh đề cương tài liệu; tổ chức biên soạn, thẩm định tài liệu giáo dục địa phương cấp tiểu học, trước tiên là đối với lớp 1, các lớp 2, 3, 4 ,5 sẽ thực hiện ở các năm tiếp theo; tài liệu giáo dục địa phương sẽ được tích hợp với hoạt động trải nghiệm nhằm giúp học sinh lĩnh hội được kiến thức cần thiết, thời sự, gần gũi về văn hóa, lịch sử, địa lý của tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Chiến, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT , cho biết: Dự kiến năm học 2020-2021, toàn tỉnh có trên 31 nghìn học sinh bước vào lớp 1. Tuy nhiên, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học chưa đồng bộ, thiếu các phòng học tin học, tiếng Anh, nghệ thuật, hệ thống nhà đa năng (hiện chỉ có một số trường trung tâm ở các huyện, thành phố mới đáp ứng được); tỷ lệ giáo viên trên lớp toàn tỉnh thấp, đạt 1,25 giáo viên/lớp, thiếu hơn 600 giáo viên mới đảm bảo tỷ lệ giáo viên/lớp theo quy định.

Đặc biệt, trong thời điểm dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, việc tập huấn cho giáo viên đại trà lớp 1 đang bị gián đoạn. Trước những khó khăn đó, Sở GD&ĐT chủ trương phối hợp với đơn vị chức năng xây dựng phương án triển khai tập huấn theo hình thức trực tuyến; đề xuất với tỉnh tăng chỉ tiêu biên chế giáo viên, nhất là giáo viên tiếng Anh, Tin học, Thể chất; tiếp tục chỉ đạo các trường rà soát cơ sở vật chất, xây dựng kế hoạch mua sắm bổ sung các thiết bị dạy học và ưu tiên lớp 1...

Phấn đấu từ nay đến trước tháng 5/2020, các trường sẽ hoàn thành việc lựa chọn sách giáo khoa mới; sau đó các nhà xuất bản có sách giáo khoa được chọn có trách nhiệm tập huấn dạy các môn học cho các giáo viên. Sách giáo khoa mới đảm bảo cung ứng đầy đủ, kịp thời đến tất cả học sinh lớp 1 trước khi khai giảng năm học mới; đồng thời, các cơ sở giáo dục tích cực chuẩn bị, hoàn thiện cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, đảm bảo bố trí đủ số phòng học ngay sau khi khai giảng năm học mới.

Với sự chủ động, tích cực chuẩn bị về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực của ngành GD&ĐT, hy vọng trong năm học tới chương trình GDPT mới bắt đầu ở khối lớp 1 sẽ được triển khai đúng theo lộ trình, đáp ứng được yêu cầu đổi mới và phát triển giáo dục trong giai đoạn hiện nay.

Theo Báo Sơn La

 

nguồn: https://giaoducthoidai.vn/son-la-chuan-bi-cac-dieu-kien-thuc-hien-chuong-trinh-giao-duc-pho-thong-moi-3850210.html