Đầu tư công là gì? Vai trò của đầu tư công trong kinh tế là gì? mới nhất

Đầu tư công là gì?
Bên cạnh hoạt động đầu tư tư nhân, đầu tư công cũng là một hoạt động rất quan trọng đối với một quốc gia. Đầu tư công sẽ giúp chuyển đổi cơ cấu kinh tế, định hướng và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội. Hơn nữa, đầu tư công còn có nhiều vai trò khác. Vậy cụ thể đầu tư công là gì? Dự án đầu tư công là gì? Sau đây, Infina sẽ giải đáp câu hỏi trên bằng bài viết dưới đây.

Đầu tư công là gì?

Theo Luật Đầu tư công 2019: “Đầu tư công là việc nhà nước đầu tư cho chương trình, dự án và đối tượng đầu tư công khác theo quy định của Luật này”.

Đầu tư công là gì?

Đầu tư công trung hạn là gì?

Đầu tư công trung hạn không có khái niệm cụ thể. Tuy nhiên, có thể hiểu, đầu tư công trung hạn là hoạt động đầu tư của Nhà nước có thời hạn 5 năm. Ví dụ: Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm quốc gia, Kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 03 năm quốc gia, v.v.

Kế hoạch đầu tư công trung hạn được lập để thực hiện mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và khả năng cân đối vốn đầu tư công hàng năm.

Vốn đầu tư công là gì?

Vốn đầu tư công là vốn Nhà nước bỏ ra để đầu tư cho các hoạt động, dự án, chương trình cần thiết phục vụ đời sống nhân dân và phát triển cộng đồng.

Giải ngân vốn đầu tư công là gì?

Giải ngân vốn đầu tư công là việc cơ quan kiểm soát thanh toán trên cơ sở đề nghị của chủ đầu tư thực hiện tạm ứng, thanh toán khối lượng hoàn thành của dự án đã được nghiệm thu theo quy định của pháp luật. pháp luật.

Đầu tư công là gì?

Nói cách khác, giải ngân vốn đầu tư là việc cơ quan kiểm soát thanh toán chuyển tiền từ ngân sách nhà nước vào tài khoản của bên thụ hưởng theo yêu cầu của chủ đầu tư.

Đầu tư công là gì?

Đầu tư công là hoạt động của Nhà nước nên lĩnh vực lựa chọn đầu tư công cũng rất chặt chẽ, rõ ràng. Theo Luật Đầu tư công 2019, lĩnh vực đầu tư công bao gồm:

 • Các chương trình, dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội.
 • Hoạt động liên kết với cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị – xã hội.
 • Các dự án theo phương thức đối tác công tư.
 • Đầu tư sản phẩm, cung ứng dịch vụ công ích, phúc lợi xã hội.
 • Công tác lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt, công bố, điều chỉnh quy hoạch theo quy định của pháp luật về quy hoạch.
 • Cấp bù lãi suất tín dụng ưu đãi, phí quản lý, vốn điều lệ cho các ngân hàng quản trị, quỹ tài chính, v.v.

Nguyên tắc quản lý

Theo Luật Đầu tư công 2019, các nguyên tắc quản lý công được quy định như sau:

 • Phải tuân thủ các quy định của Luật quản lý và sử dụng vốn đầu tư công.
 • Phải phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế – xã hội, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm quốc gia và các quy hoạch có liên quan theo quy định của pháp luật.
 • Các cơ quan quản lý phải thực hiện đúng trách nhiệm, quyền hạn liên quan đến quản lý và sử dụng vốn đầu tư công.

Đầu tư công là gì?

 • Bảo đảm công khai, minh bạch trong hoạt động đầu tư công.
 • Quản lý vốn đầu tư công theo quy định đối với từng nguồn vốn, bảo đảm đầu tư tập trung, đồng bộ, chất lượng, tiết kiệm và hiệu quả.

Yếu tố ảnh hưởng

Hoạt động đầu tư công bao gồm nhiều yếu tố ảnh hưởng, cụ thể như sau:

 • Năng lực quản lý của cơ quan nhà nước: Để thực hiện hoạt động đầu tư công hiệu quả, năng lực quản lý của các cơ quan nhà nước là yếu tố quyết định. Các cơ quan quản lý đầu tư công phải biết phối hợp chặt chẽ, đảm bảo nguồn nhân lực về số lượng và chất lượng.
 • Chi phí: Trước khi tiến hành các hoạt động đầu tư công, các bên liên quan cần đảm bảo đủ nguồn vốn một cách chặt chẽ, rõ ràng để đảm bảo cân đối ngân sách nhà nước.
 • pháp lý: Hệ thống pháp luật cần được hoàn thiện để tạo ra một hệ thống pháp lý rõ ràng và đầy đủ nhằm tạo thuận lợi cho quá trình đầu tư công.
 • Nền tảng thực tế: Ngoài các yếu tố như điều kiện tự nhiên, lịch sử, chính trị, dân trí, công nghệ…, đầu tư công còn chịu tác động của thiên tai và rủi ro từ kinh tế thế giới. Do đó, cần phải tính toán và lường trước các rủi ro để giảm bớt những thiệt hại có thể xảy ra trong quá trình thực hiện.

Vai trò của đầu tư công đối với phát triển kinh tế – xã hội

Nền kinh tế Việt Nam đang phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa nên đầu tư công có vai trò rất lớn đối với phát triển kinh tế – xã hội. Đặc biệt:

 • Việc đầu tư các công trình kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật chung cho toàn xã hội giúp tăng trưởng kinh tế. Đồng thời cũng tạo điều kiện thiết yếu cho các chủ thể trong nền kinh tế đầu tư phát triển.

giải ngân vốn đầu tư công là gì

 • Góp phần giảm khoảng cách giàu nghèo và bất bình đẳng trong xã hội thông qua các chương trình, dự án kinh tế hỗ trợ vùng sâu, vùng xa nhằm tăng cường và nâng cao mức sống của người dân.
 • Bảo đảm, ổn định và tăng cường quốc phòng, an ninh. Đây là cơ sở quan trọng của đất nước để bảo vệ đất nước, giữ vững độc lập chủ quyền.

bản tóm tắt

Trên đây là các thông tin liên quan đến hoạt động đầu tư công. Ngoài việc hiểu khái niệm đầu tư công, người dân có thể hiểu rõ vai trò to lớn của Nhà nước trong việc thực hiện hoạt động đầu tư công. Hy vọng bài viết hữu ích với bạn.

Bạn cảm thấy thế nào? Vui lòng để lại một bình luận ở dưới!

Xem thêm:

tham gia vào nhóm
Tham gia cộng đồng đầu tư Infina để học hỏi và trao đổi thêm kiến ​​thức

Đầu tư công là gì? Giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công? Những hành vi bị cấm trong đầu tư công?

Ngoài vốn của nhà đầu tư nước ngoài hay vốn của doanh nghiệp trong nước, chúng ta thường nghe nói đến vốn đầu tư công. Bằng nguồn vốn đầu tư công do Nhà nước bỏ ra đã góp phần giải quyết nhiều vấn đề của đời sống xã hội.

Luật sư Tư vấn pháp lý Online miễn phí qua tổng đài: 1900.6568

Cơ sở pháp lý:

 • Luật Đầu tư công 2019;
 • Luật Đầu tư 2020;

1. Vốn đầu tư công là gì?

Để hiểu vốn đầu tư công là gì, tác giả sẽ giới thiệu đến bạn đọc khái niệm vốn đầu tư. Vốn đầu tư là tiền và các tài sản khác theo quy định của pháp luật về dân sự và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên để thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh.

Vốn đầu tư công theo quy định của Luật Đầu tư công bao gồm vốn ngân sách nhà nước, vốn từ các nguồn thu hợp pháp của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập để đầu tư theo quy định của pháp luật. luật. Như vậy, vốn đầu tư công được hiểu là nguồn vốn của Nhà nước, được Nhà nước bỏ ra để thực hiện một số dự án đầu tư có ý nghĩa cộng đồng. Các dự án, công trình hạ tầng này chủ yếu phục vụ mục đích kinh tế, chính trị, xã hội… tất cả đều phục vụ lợi ích của nhân dân.

đầu tư của chính phủ dịch sang tiếng Anh như sau: Công ty đầu tư vốn

xem thêm: Mẫu hợp đồng góp vốn đầu tư cá nhân và công ty

2. Quy định về giải ngân vốn đầu tư công tại Việt Nam:

Luật đầu tư công có hiệu lực đã ban hành thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm như sau:

 • Thời gian thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn trước đến hết ngày 31 tháng 01 của năm đầu tiên của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn sau.
 • Thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công hàng năm đến ngày 31 tháng 01 năm sau. Trường hợp bất khả kháng Thủ tướng Chính phủ quyết định đối với vốn ngân sách trung ương, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định đối với vốn ngân sách địa phương cho phép kéo dài thời gian thực hiện nhưng không quá ngày 31 tháng 12 năm sau. sau đó.
 • Đối với các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA viện trợ không hoàn thành hoặc vượt dự toán được giao, Chính phủ báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến ​​trước khi thực hiện và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, lũy kế giải ngân vốn đầu tư công đến ngày 31/8/2020 đạt hơn 221.000 tỷ đồng, đạt 47% kế hoạch được giao. Như vậy có thể thấy vẫn phải giải ngân mới đạt 53% kế hoạch. Tuy nhiên, việc giải ngân này gặp không ít khó khăn, thách thức khi tình hình dịch bệnh ngày càng diễn biến phức tạp, kinh tế trong và ngoài nước suy giảm. Đây được coi là áp lực lớn, đòi hỏi sự nỗ lực của tất cả các bộ, ngành, địa phương, nhất là những địa phương đã thu được 80% kế hoạch vốn.

Và một phần, lợi dụng các quy định trên mà một số cán bộ bộ, ngành, địa phương ỷ lại, không chủ động thanh toán kế hoạch vốn đầu tư được giao trong năm, làm ảnh hưởng đến kết quả sử dụng vốn đặc biệt là nguồn vốn vay.

Hiện nay, một trong những nguyên nhân dẫn đến sai sót này là do công tác lựa chọn nhà thầu chưa thực sự hiệu quả dẫn đến việc triển khai dự án bị đình trệ. Công tác lựa chọn nhà thầu chưa tốt, kém năng lực dẫn đến lựa chọn được nhà thầu nhận tiền tạm ứng sau khi ký hợp đồng nhưng không tổ chức thi công được. Việc bố trí vốn nước ngoài chưa phù hợp vì một số dự án không giải ngân được đã được bố trí vốn khá lớn, trong khi các dự án có khả năng thực hiện, thanh toán cao nhưng chưa được bố trí đủ vốn. so với khả năng thực hiện dẫn đến dự án bị chậm tiến độ, vi phạm các điều khoản của Hiệp định vay nước ngoài. Điều chỉnh kế hoạch vốn nước ngoài phải báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định và có phương án phù hợp với tình hình thực tế.

xem thêm: Tổ giám sát, Tổ giám sát, Ban giám sát đầu tư cộng đồng

3. Giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công:

Hiện nay, việc giải ngân vốn đầu tư công đang gặp nhiều khó khăn, thách thức, vì vậy, để tháo gỡ nút thắt đó cần có giải pháp, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt, mạnh mẽ của chính quyền các cấp. chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng có liên quan.

Như chúng ta đã biết, đầu tư công được coi là cứu cánh cho nền kinh tế trong bối cảnh dịch Covid phức tạp và kéo dài. Đầu tư của Nhà nước không chỉ góp phần tăng trưởng kinh tế hạ tầng mà còn tạo việc làm và thu nhập cho người lao động nước ta.

Hoạt động đầu tư công đã mang lại nhiều giá trị cho đời sống xã hội. Nhiều mục tiêu đã cải thiện phúc lợi kinh tế hay cải thiện mức sống của người dân, cải thiện công bằng xã hội, cải thiện chất lượng môi trường. Nhiều dự án, công trình do thiếu vốn đầu tư đã được nhà nước hỗ trợ ra đời, nhiều khu vui chơi, bệnh viện, trường học, siêu thị hay trung tâm thương mại do nhà nước đầu tư đã góp phần mang lại nhiều lợi ích cho khách hàng. lợi ích cho xã hội. Tuy nhiên, việc giải ngân vốn đầu tư đang gặp nhiều khó khăn.

Thủ tục hành chính chưa được đơn giản hóa, phải phê duyệt ở nhiều cấp, nhiều khâu ở mỗi cơ quan khác nhau, mất nhiều thời gian. Vì vậy đã hạn chế phần nào tính chủ động và hoạt động kinh tế của các doanh nghiệp này.

Trước tình hình đó, Đảng và Nhà nước ta đã đề ra nhiều giải pháp, trong đó có những giải pháp hữu hiệu sau:

 • Sửa đổi cơ chế, chính sách, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong một số hoạt động, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý. Một dự án được thực hiện tốn rất nhiều thời gian và chi phí do mỗi dự án phải xin nhiều loại giấy phép khác nhau ở mỗi cơ quan khác nhau. Chưa kể, các cơ quan này còn chưa đạt được sự đồng thuận trong việc xem xét, phê duyệt và cấp phép cho doanh nghiệp.
 • Tăng cường kỷ luật, kỷ cương; nâng cao trách nhiệm công vụ và đạo đức công vụ.

+ Các đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường công tác theo dõi, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công trong năm đảm bảo đúng mục tiêu, hiệu quả, tiết kiệm và đúng quy định của pháp luật.

+ Kiên quyết xử lý nghiêm minh, kịp thời các tổ chức, cá nhân vi phạm và cố tình cản trở, gây khó khăn, làm chậm tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công. Kịp thời thay thế những cán bộ yếu kém, tham nhũng, tiêu cực trong thực hiện nhiệm vụ quản lý vốn đầu tư và trong đấu thầu.

+ Đối với các chủ đầu tư không đáp ứng tiến độ như cam kết, chậm nộp báo cáo quyết toán dự án hoàn thành, không đạt 100% kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm quy định, Bộ Xây dựng sẽ xem xét, xử lý. xử lý dự án. quản lý trách nhiệm người đứng đầu chủ đầu tư, đồng thời xem xét việc điều chuyển chủ đầu tư dự án, kiên quyết không bố trí vốn khởi công dự án mới, không giao làm chủ đầu tư dự án khác. Thủ trưởng đơn vị phải chịu hình thức kỷ luật cụ thể và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Xây dựng; đồng thời không xét đề nghị khen thưởng tập thể, cá nhân của đơn vị trong năm đó.

+ Các Thứ trưởng được giao nhiệm vụ phối hợp với các cơ quan, ban ngành tập trung chỉ đạo, xử lý, giải quyết công việc theo lĩnh vực được phân công theo đúng Quy chế làm việc.

 • Lựa chọn nhà thầu có năng lực hơn, thực hiện đấu thầu qua mạng phải đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch trong việc lựa chọn nhà thầu có năng lực. Tích cực tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đảm bảo tiến độ thi công, nghiêm thu, lập hồ sơ thanh toán ngay khi có khối lượng, làm thủ tục thanh toán vốn đầu tư công trình đúng thời hạn. một khoảng thời gian xác định kể từ ngày khối lượng hoàn thành được nghiệm thu theo quy định, không để thanh toán dồn vào cuối năm, không để nợ đọng xây dựng cơ bản.

xem thêm: Dự án nhóm B là gì? Thủ tục quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án nhóm B?

4. Các hành vi bị cấm trong đầu tư công:

 • Quyết định chủ trương đầu tư không phù hợp với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch; không xác định được nguồn vốn và khả năng cân đối vốn; không đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.
 • Quyết định đầu tư chương trình, dự án khi chưa được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư hoặc không phù hợp với nội dung mục tiêu, phạm vi, quy mô, vượt tổng mức đầu tư của chủ trương đầu tư đã được phê duyệt. do cơ quan có thẩm quyền quyết định. Quyết định điều chỉnh tổng mức đầu tư của chương trình, tổng mức đầu tư của dự án trái với quy định của pháp luật về đầu tư công.
 • Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt, vụ lợi, tham nhũng trong quản lý và sử dụng vốn đầu tư công. Nhiều khoản ngân sách được bố trí để thực hiện các dự án đầu tư công, tuy nhiên, một số cán bộ có chức vụ, nhiệm vụ đã cố tình khai man, làm giả giấy tờ, tài liệu để có thể bị trục xuất. ngân sách cho mình.
 • Chủ chương trình, chủ đầu tư thông đồng với tổ chức tư vấn, nhà thầu dẫn đến quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư chương trình, dự án gây thất thoát, lãng phí vốn, tài sản nhà nước. tài nguyên quốc gia; làm tổn hại hoặc xâm phạm lợi ích hợp pháp của công dân và cộng đồng.
 • Đưa, nhận, môi giới hối lộ. Nhiều chủ đầu tư khi tham gia hoạt động đấu thầu nhưng không đảm bảo chất lượng đã tìm cách mua chuộc các quan chức cấp cao có chức năng quản lý, ra quyết định để có thể đấu thầu thành công dự án. Từ đó gây hậu quả nghiêm trọng, nhà thầu thi công không đảm bảo, yếu kém gây chậm trễ trong quá trình thi công.
 • Yêu cầu tổ chức, cá nhân tự ứng vốn khi chương trình, dự án chưa được quyết định chủ trương đầu tư hoặc phê duyệt gây nợ đọng xây dựng cơ bản.
 • Sử dụng vốn đầu tư công không đúng mục đích, không đúng đối tượng, vượt tiêu chuẩn, định mức theo quy định của pháp luật.
 • Giả mạo hoặc làm sai lệch thông tin, hồ sơ, tài liệu liên quan đến quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư, thực hiện chương trình, dự án.
 • Cố ý báo cáo, cung cấp thông tin không chính xác, không trung thực, khách quan làm ảnh hưởng đến việc lập, thẩm định, quyết định kế hoạch, chương trình, dự án, theo dõi, đánh giá, kiểm tra, thanh tra. xử lý vi phạm trong việc thực hiện kế hoạch, chương trình, dự án.
 • Cố ý hủy hoại, lừa dối, che giấu hoặc lưu giữ không đầy đủ các tài liệu, chứng từ, hồ sơ liên quan đến quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư, thực hiện chương trình, dự án.
 • Cản trở việc phát hiện hành vi vi phạm pháp luật về đầu tư công.

Đầu tư công là một trong những giải pháp rất cần thiết và quan trọng đối với mỗi quốc gia nói chung và Việt Nam nói riêng. Đây là hoạt động Nhà nước sử dụng nguồn vốn của mình để triển khai các dự án phát triển, đổi mới cơ cấu hạ tầng nhằm thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Nhiều độc giả thắc mắc không biết pháp luật quy định thủ tục quy trình giải ngân vốn đầu tư công được thực hiện như thế nào? Quy định về thời hạn tạm ứng và giải ngân vốn hàng năm ra sao? Cơ quan nào có chức năng kiểm soát và giải ngân vốn đầu tư công? Sau đây, Luật sư X sẽ giúp quý bạn đọc làm rõ vấn đề này thông qua bài viết sau cùng những quy định liên quan. Hi vọng bài viết sẽ đem lại nhiều thông tin hữu ích cho quý bạn đọc.

Căn cứ pháp lý

Vốn đầu tư công là gì?

Theo quy định tại khoản 22 Điều 4 Luật Đầu tư công 2019, vốn đầu tư công bao gồm: vốn ngân sách nhà nước; vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, khoản 15 Điều 4 Luật Đầu tư công 2019 cũng quy định: “Đầu tư công là hoạt động đầu tư của Nhà nước vào các chương trình, dự án và đối tượng đầu tư công khác theo quy định của Luật này.”

Căn cứ những quy định trên, có thể hiểu vốn đầu tư công là nguồn vốn Nhà nước lấy từ ngân sách nhà nước và các nguồn thu hợp pháp khác của các cơ quan có liên quan để tiến hành thực hiện các chương trình, dự án đầu tư theo quy định của pháp luật.

Thế nào là giải ngân vốn đầu tư công?

Theo quy định tại khoản 4 Điều 3 Nghị định 99/2021/NĐ-CP, Giải ngân vốn đầu tư công đối với vốn trong nước, vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư là việc cơ quan kiểm soát, thanh toán thực hiện tạm ứng vốn, thanh toán khối lượng hoàn thành (bao gồm cả thanh toán để thu hồi vốn tạm ứng) cho nhiệm vụ, dự án trên cơ sở đề nghị của chủ đầu tư; giải ngân vốn đầu tư công đối với vốn nước ngoài theo quy định tại Nghị định của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài.

Nguyên tắc thực hiện kiểm soát và giải ngân vốn đầu tư công là gì?

Hoạt động kiểm soát và giải ngân đối với nguồn vốn đầu tư công của những cơ quan nói trên được thực hiện dựa trên nguyên tắc quy định tại Điều 7 Nghị định 99/2021/NĐ-CP như sau:

(1) Sau khi nhận được văn bản phân bổ chi tiết vốn kế hoạch đầu tư công (bao gồm cả điều chỉnh, bổ sung nếu có) của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương, đối với các nhiệm vụ, dự án đã đủ thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công, đã được phân bổ, điều chỉnh phân bổ vốn kế hoạch, cơ quan kiểm soát, thanh toán căn cứ hồ sơ đề nghị thanh toán của chủ đầu tư, các điều khoản thanh toán được quy định trong hợp đồng, dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt, văn bản giao việc hoặc hợp đồng nội bộ (đối với trường hợp tự thực hiện dự án), số lần thanh toán, giai đoạn thanh toán, thời điểm thanh toán, các điều kiện thanh toán và giá trị từng lần thanh toán để thanh toán vốn cho nhiệm vụ, dự án.

(2) Vốn đầu tư công thanh toán cho từng công việc, hạng mục của nhiệm vụ, dự án không được vượt dự toán được duyệt đối với trường hợp tự thực hiện hoặc thực hiện không theo hợp đồng. Tổng số vốn thanh toán cho nhiệm vụ, dự án không được vượt tổng mức đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Số vốn đầu tư công giải ngân cho nhiệm vụ, dự án trong năm cho các công việc, hạng mục của nhiệm vụ, dự án không vượt vốn kế hoạch trong năm đã bố trí cho dự án.

(3) Đối với các chi phí được tính theo tỷ lệ phần trăm (%) trong tổng mức đầu tư (hoặc dự toán được duyệt) được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, cơ quan kiểm soát, thanh toán thực hiện kiểm soát, thanh toán đảm bảo không vượt giá trị tính theo tỷ lệ quy định.

Quy trình giải ngân vốn đầu tư công
Quy trình giải ngân vốn đầu tư công

(4) Cơ quan kiểm soát, thanh toán thực hiện kiểm soát, thanh toán vốn đầu tư công theo nguyên tắc “thanh toán trước, kiểm soát sau” cho từng lần giải ngân cho đến khi giá trị giải ngân đạt 80% giá trị hợp đồng thì chuyển sang hình thức “kiểm soát trước, thanh toán sau” cho từng lần giải ngân của hợp đồng. Cơ quan kiểm soát, thanh toán hướng dẫn cụ thể phương thức kiểm soát, thanh toán trong hệ thống, đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi cho chủ đầu tư, nhà thầu và đúng quy định hiện hành.

(5) Đối với dự án đầu tư công bí mật nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư, dự án đầu tư công tối mật, dự án đầu tư công tuyệt mật của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an:

Cơ quan được Bộ Quốc phòng, Bộ Công an ủy quyền làm nhiệm vụ kiểm soát, thanh toán tiến hành kiểm soát, thanh toán vốn đầu tư công cho các đơn vị thụ hưởng theo đề nghị của chủ đầu tư và chịu trách nhiệm về việc kiểm soát, thanh toán do mình thực hiện.

(6) Cách thức giao dịch tại cơ quan kiểm soát, thanh toán (giao dịch trực tiếp tại cơ quan kiểm soát, thanh toán hoặc giao dịch điện tử):

a) Đối với trường hợp giao dịch tại hệ thống Kho bạc Nhà nước, cách thức giao dịch theo quy định của Chính phủ về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước.

b) Đối với trường hợp giao dịch qua cơ quan kiểm soát, thanh toán khác, cách thức giao dịch theo quy định của cơ quan kiểm soát, thanh toán nơi thực hiện giao dịch.

Như vậy, trên đây là một số quy định về việc quản lý, thanh toán nguồn vốn đầu tư công cũng như hoạt động kiểm soát và giải ngân vốn đầu tư công của các cơ quan có thẩm quyền.

Quy trình giải ngân vốn đầu tư công như thế nào?

Theo quy định của Luật Đầu tư công, Quy trình giải ngân vốn đầu tư công được thực hiện theo quy trình 5 bước cơ bản sau:

Bước 1: Quốc hội ban hành Nghị quyết về giao kế hoạch đầu tư công của cả nước với các chỉ tiêu tổng hợp cơ bản, số phân bổ cho các bộ, ngành, địa phương.

Bước 2: Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định giao kế hoạch đầu tư năm cho các bộ, ngành, địa phương theo tổng mức vốn; giao chi tiết tổng mức vốn ngân sách trung ương và danh mục chi tiết công trình. Từ kế hoạch năm 2020, Thủ tướng Chính phủ chỉ giao tổng mức và cơ cấu cho các bộ, ngành, địa phương theo quy định tại Luật Đầu tư công năm 2019.

Bước 3: Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành quyết định giao từng bộ, địa phương chi tiết danh mục và mức vốn từng dự án nguồn vốn ngân sách trung ương. Quy định này được bãi bỏ khi Luật Đầu tư công năm 2019 có hiệu lực thi hành.

Bước 4: Các bộ, ngành, địa phương giao chi tiết cho các đơn vị/chủ đầu tư.

Bước 5: Các đơn vị trên cơ sở kế hoạch năm (hạn mức vốn) được giao tổ chức thực hiện (đấu thầu, ký hợp đồng, giám sát thi công, nghiệm thu, hoàn tất hồ sơ đưa ra cơ quan kho bạc thanh toán).

Sau khi Luật Đầu tư công năm 2019 có hiệu lực thi hành, kể từ kế hoạch năm 2020 chỉ còn các bước Quốc hội giao tổng thể. Thủ tướng Chính phủ giao số tổng cho các bộ, ngành, địa phương. Các bộ, ngành, địa phương giao chi tiết từng dự án cùng mức vốn. Chủ đầu tư tổ chức thực hiện. Việc giao chi tiết đến từng dự án của các bộ/địa phương phải hoàn thành trước 31/12 năm trước năm kế hoạch.

Như vậy, giải ngân vốn đầu tư công được xem là khâu cuối cùng trong quy trình triển khai kế hoạch đầu tư hàng năm của dự án (ngoài bước quyết toán ngân sách năm và quyết toán dự án hoàn thành). Cơ chế quản lý giải ngân vốn đầu tư công được thiết kế xoay quanh mối quan hệ giữa ba chủ thể trên:

(1) Chủ đầu tư và nhà thầu hoàn thiện hồ sơ thanh toán;

(2) Chủ đầu tư nộp hồ sơ đề nghị thanh toán, cơ quan kiểm soát kiểm tra;

(3) Cơ quan kiểm soát, thanh toán thực hiện thanh toán cho đối tượng thụ hưởng.

Cơ quan nào có chức năng kiểm soát và giải ngân vốn đầu tư công?

Cơ quan có trách nhiệm kiểm soát, thanh toán nguồn vốn đầu tư công được quy định tại Điều 4 Nghị định 99/2021/NĐ-CP, gồm:

(1) Cơ quan Kho bạc Nhà nước thực hiện nhiệm vụ kiểm soát, thanh toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước và nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước dành để đầu tư.

(2) Đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện kiểm soát thanh toán vốn từ nguồn thu hợp pháp dành để đầu tư của đơn vị mình.

(3) Bộ Quốc phòng, Bộ Công an căn cứ vào nhiệm vụ, phân cấp quản lý, ủy quyền cho một cơ quan làm nhiệm vụ kiểm soát, thanh toán vốn cho dự án đầu tư công bí mật nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư, dự án đầu tư công tối mật, dự án đầu tư công tuyệt mật của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an thông báo cho Bộ Tài chính.

Quy định về thời hạn tạm ứng và giải ngân vốn hàng năm

Theo quy định tại Điều 13 Nghị định 99/2021/NĐ-CP, quy định về thời hạn tạm ứng, giải ngân vốn hàng năm và thời hạn kiểm soát, giải ngân vốn của cơ quan kiểm soát như sau:

 1. Về thời hạn tạm ứng vốn:

Vốn kế hoạch hàng năm của dự án được tạm ứng đến hết ngày 31 tháng 12 năm kế hoạch (trừ trường hợp tạm ứng để thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thì được thực hiện đến hết ngày 31 tháng 01 năm sau năm kế hoạch).

 1. Về thời hạn thanh toán khối lượng hoàn thành:

Vốn kế hoạch hàng năm của dự án được thanh toán cho khối lượng hoàn thành đã nghiệm thu đến hết ngày 31 tháng 12 năm kế hoạch, thời hạn thanh toán khối lượng hoàn thành đến hết ngày 31 tháng 01 năm sau năm kế hoạch (trong đó có thanh toán để thu hồi vốn tạm ứng).

 1. Trường hợp kéo dài thời gian giải ngân vốn theo quy định tại Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn luật hiện hành của Chính phủ, thời hạn giải ngân theo quyết định của cấp có thẩm quyền.
 2. Thời gian kiểm soát, thanh toán vốn: tối đa 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị thanh toán của chủ đầu tư theo quy định tại Nghị định này, căn cứ vào hợp đồng (hoặc dự toán được duyệt đối với các công việc được thực hiện không thông qua hợp đồng) và đề nghị của chủ đầu tư, cơ quan kiểm soát, thanh toán thực hiện kiểm soát, thanh toán cho dự án và thu hồi vốn tạm ứng theo quy định. Đối với các khoản tạm ứng vốn hoặc thực hiện thanh toán theo hình thức “thanh toán trước, kiểm soát sau”, thời hạn kiểm soát, thanh toán trong 01 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định tại Nghị định này.

Mời bạn xem thêm

Thông tin liên hệ

Vấn đề “Quy trình giải ngân vốn đầu tư công” đã được Luật sư X giải đáp thắc mắc ở bên trên. Với hệ thống công ty Luật sư X chuyên cung cấp dịch vụ pháp lý trên toàn quốc. Chúng tôi sẽ giải đáp mọi thắc mắc của quý khách hàng liên quan tới tư vấn pháp lý về tranh chấp thừa kế đất… Với đội ngũ luật sư, chuyên viên, chuyên gia dày dặn kinh nghiệm, chúng tôi sẽ giúp quý khách giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng, thuận tiện, tiết kiệm chi phí và ít đi lại. Chi tiết vui lòng liên hệ tới hotline: 0833.102.102

Câu hỏi thường gặp

Kho bạc Nhà nước có phải là cơ quan duy nhất có chức năng kiểm soát, giải ngân vốn đầu tư công không?

Câu trả lời là không. Cơ quan có trách nhiệm kiểm soát, giải ngân nguồn vốn đầu tư công được quy định tại Điều 4 Nghị định 99/2021/NĐ-CP, gồm:
(1) Cơ quan Kho bạc Nhà nước thực hiện nhiệm vụ kiểm soát, thanh toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước và nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước dành để đầu tư.
(2) Đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện kiểm soát thanh toán vốn từ nguồn thu hợp pháp dành để đầu tư của đơn vị mình.
(3) Bộ Quốc phòng, Bộ Công an căn cứ vào nhiệm vụ, phân cấp quản lý, ủy quyền cho một cơ quan làm nhiệm vụ kiểm soát, thanh toán vốn cho dự án đầu tư công bí mật nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư, dự án đầu tư công tối mật, dự án đầu tư công tuyệt mật của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an thông báo cho Bộ Tài chính.

Cơ chế quản lý giải ngân vốn đầu tư công được thiết kế xoay quanh mối quan hệ giữa ba chủ thể nào?

Cơ chế quản lý giải ngân vốn đầu tư công được thiết kế xoay quanh mối quan hệ giữa ba chủ thể sau::
(1) Chủ đầu tư và nhà thầu hoàn thiện hồ sơ thanh toán;
(2) Chủ đầu tư nộp hồ sơ đề nghị thanh toán, cơ quan kiểm soát kiểm tra;
(3) Cơ quan kiểm soát, thanh toán thực hiện thanh toán cho đối tượng thụ hưởng.

Việc quản lý, thanh toán vốn đầu tư công được áp dụng cho những dự án nào?

Việc quản lý, thanh toán vốn đầu tư công được áp dụng cho những dự án quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định 99/2021/NĐ-CP, gồm:
– Dự án đầu tư công sử dụng vốn ngân sách nhà nước.
– Nhiệm vụ quy hoạch, nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư sử dụng vốn đầu tư công.
– Dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) gồm: vốn đầu tư công thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư; bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư, hỗ trợ xây dựng công trình tạm; hỗ trợ xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng được tách thành tiểu dự án trong dự án PPP và chi phí bồi thường chấm dứt hợp đồng trước thời hạn cho nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án PPP.
– Dự án đầu tư công sử dụng vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư.

!function(f,b,e,v,n,t,s)
{if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?
n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)};
if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version=’2.0′;
n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0;
t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];
s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window, document,’script’,
‘https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js’);
fbq(‘init’, ‘420164096737481’);
fbq(‘track’, ‘PageView’);

“Giải ngân” là cụm từ được sử dụng khá phổ biến trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Hiểu được giải ngân là gì, quy trình, thủ tục giải ngân sẽ giúp khách hàng hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để ngân hàng có thể cấp vốn sớm nhất cho khách hàng.

Giải ngân là gì? Giải ngân hiểu như thế nào?

Giải ngân là gì? Giải ngân hiểu như thế nào?

Thông tin do Ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB) cung cấp dưới đây, hy vọng có thể giải đáp thắc mắc “Giải ngân là gì?” cũng như mang đến cho khách hàng một số thông tin hữu ích giúp khách hàng rút ngắn thời gian và hạn chế sai sót trong quá trình chuẩn bị hồ sơ và thủ tục giải ngân.

1. Định nghĩa giải ngân là gì?

giải ngân là việc ngân hàng hoặc tổ chức tài chính trả tiền cho người vay để cung cấp vốn cho người vay sử dụng đúng mục đích vay. Các hình thức giải ngân bao gồm: chi tiền mặt, chuyển khoản vào tài khoản của bên vay hoặc bên thụ hưởng.

2. Các bước giải ngân khoản vay ngân hàng

Thủ tục giải ngân Vay tiền ngân hàng và các tổ chức tài chính thường bao gồm các bước cơ bản sau:

Đây là bước khá quan trọng nếu khách hàng vay vốn, giải ngân lần đầu tiên. Vì vậy, cán bộ quan hệ khách hàng cần thu thập đầy đủ, chi tiết và xác minh tính chính xác từ các thông tin, hồ sơ do khách hàng cung cấp nhằm giảm thiểu rủi ro trong quá trình cho vay.

Đăng ký giải ngân tại VIB. Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quốc Tế

Đăng ký giải ngân tại VIB. Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quốc Tế

Căn cứ vào hồ sơ vay vốn do khách hàng cung cấp, cán bộ quan hệ khách hàng thẩm định tính hợp lệ và chính xác của hồ sơ. Thông thường, tài sản thế chấp phải là bản chính, các giấy tờ khác có thể là giấy tờ công chứng hợp lệ. Ngoài ra, với kinh nghiệm nghề nghiệp, cán bộ quan hệ khách hàng có thể hỏi thêm thông tin từ khách hàng hoặc các bên liên quan để xác minh thêm hồ sơ vay vốn.

Sau khi cán bộ quan hệ khách hàng hoàn thành việc thẩm định khách hàng và hồ sơ vay vốn, sẽ lập tờ trình đề xuất cấp tín dụng trình cấp trên phê duyệt. Bộ phận/người phê duyệt cuối cùng phụ thuộc vào số tiền cho vay. Số tiền vay càng lớn thì mức xét duyệt càng cao, trường hợp đặc biệt phải có bộ phận thẩm định độc lập để thẩm định lại hồ sơ vay.

Căn cứ vào hồ sơ và thông tin của khách hàng, cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hoặc từ chối khoản vay.

Sau khi cơ quan có thẩm quyền phê duyệt lần cuối đồng ý và ký kết hợp đồng cho vay, ngân hàng sẽ tiến hành giải ngân theo thỏa thuận trong hợp đồng bao gồm: số tiền giải ngânngày giải ngân và số lần giải ngân. Thông thường thời gian giải ngân kể từ ngày nhận đơn giải ngân của khách hàng là từ 1-2 ngày và có thể lâu hơn tùy theo mức độ phức tạp của khoản vay.

Theo dõi giải ngân trên ứng dụng Mobile banking MyVIB 2.0

Theo dõi giải ngân trên ứng dụng Mobile banking MyVIB 2.0

 • Bước 1: Ngân hàng thu thập hồ sơ và xác thực thông tin khách hàng. Các thông tin chính cần được xác minh bao gồm:
  • Thông tin cá nhân/doanh nghiệp vay tiền
  • Mục đích vay và sử dụng vốn: Vay tiêu dùng, vay mua nhà đất, vay mua ô tô hay vay bổ sung vốn lưu động,… Việc xác định mục đích vay khá quan trọng vì nó liên quan đến việc thu tiền. Thu thập chứng từ chứng minh việc sử dụng vốn của khách hàng đúng mục đích
  • Xác minh khả năng thanh toán của người vay: Thu thập thông tin về nguồn thu nhập của người vay
  • Tài sản thế chấp (nếu khoản vay không phải là khoản vay không có bảo đảm)
 • Bước 2: Cán bộ tín dụng của ngân hàng/tổ chức tài chính chuẩn bị hồ sơ, thủ tục vay vốn. Các thông tin cần thu thập và xác minh bao gồm:
  • Hồ sơ cá nhân/hồ sơ pháp lý của người đi vay: CMND/CCCD/Hộ chiếu và Giấy ĐKKD; Điều lệ khoản vay
  • Giấy tờ chứng minh thu nhập cá nhân/tài chính của doanh nghiệp:
   • Đối với cá nhân: Hợp đồng lao động, sao kê bảng lương hoặc các giấy tờ chứng minh thu nhập từ kinh doanh, cho thuê tài sản.
   • Đối với doanh nghiệp: Báo cáo tài chính, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, hợp đồng hoặc thỏa thuận mua/bán
  • Giấy tờ về tài sản đảm bảo (nếu khoản vay không phải là vay tín chấp – vay không cần tài sản đảm bảo): Giấy tờ chứng minh tài sản đảm bảo thuộc sở hữu của người vay. Ví dụ: Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu/sử dụng bất động sản nếu thế chấp bằng bất động sản.
  • Giấy tờ chứng minh mục đích sử dụng vốn: tùy theo mục đích vay để thu thập các giấy tờ liên quan. Cụ thể, đối với một số sản phẩm vay tại Ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB):
   • Vay mua xe: Hợp đồng mua bán xe
   • Vay mua nhà: Hợp đồng mua bán/chuyển nhượng quyền sở hữu/quyền sử dụng đất
 • Bước 3: Ngân hàng/tổ chức tài chính thẩm định khách hàng và hồ sơ vay
 • Bước 4: Ngân hàng/tổ chức tài chính xét duyệt hồ sơ vay
 • Bước 5: Ngân hàng/tổ chức tài chính giải ngân khoản vay

3. Những điều khách hàng cần lưu ý trong quá trình giải ngân

 • Tìm hiểu thông tin trước khi vay: Khách hàng cần tìm hiểu xem sản phẩm vay của mình phù hợp với đối tượng nào, lãi suất vay, mức vay tối đa, thời hạn vay, biên độ lãi suất, điều kiện, thủ tục vay… khách hàng nên tìm hiểu trước khoảng 2 tháng để đảm bảo có thời gian chuẩn bị hồ sơ đầy đủ và tốt nhất nhằm tăng tỷ lệ duyệt vay. Khách hàng có thông tin chính xác có thể liên hệ trực tiếp với ngân hàng để được tư vấn cụ thể và chính xác.
 • Chuẩn bị hồ sơ vay đầy đủ, chính xác, hợp lệ và trung thực: Việc chuẩn bị hồ sơ đảm bảo các yếu tố này sẽ giúp khách hàng giảm đáng kể thời gian thẩm định khoản vay, đồng thời nâng cao uy tín tín dụng. của ngân hàng đối với khách hàng, từ đó rút ngắn thời gian xét duyệt khoản vay.
 • chuẩn bị hồ sơ giải ngân: Sau khi được duyệt vay cần chuẩn bị trước hồ sơ giải ngân trước 2 ngày để chắc chắn giải ngân tiến độ mong muốn.

4. Quản lý khoản vay sau giải ngân

Quản lý khoản vay sau giải ngân Điều này cũng khá quan trọng giúp khách hàng có kế hoạch trả nợ đúng hạn, tránh nợ quá hạn ảnh hưởng đến xếp hạng tín nhiệm và khó khăn cho lần vay tiếp theo. Để đáp ứng nhu cầu đó của khách hàng, Ứng dụng Ngân hàng số MyVIB 2.0 hỗ trợ các tính năng quản lý thông tin khoản vay và hỗ trợ thanh toán khoản vay. Đặc biệt:

 • Tính năng quản lý thông tin khoản vay: Ứng dụng Ngân hàng di động MyVIB 2.0 danh sách dư nợ bao gồm đầy đủ thông tin khoản vay: Số tiền, ngày giải ngân, ngày đến hạn, dư nợ gốc, dư nợ hiện tại, lãi suất; thông tin về nợ gốc, lãi và lãi phạt của kỳ hạn trả nợ tiếp theo; lịch sử trả nợ. Từ đó, khách hàng có thể chủ động hơn trong việc chuẩn bị tài chính cho kỳ hạn trả nợ sắp tới, tránh tình trạng chậm trả dẫn đến nợ quá hạn.
 • Tính năng thanh toán khoản vay: Vào ngày đến hạn/quá hạn của khoản vay, khách hàng có thể thực hiện tất toán khoản vay ngay trên ứng dụng ngân hàng số MyVIB 2.0 chỉ với các bước đơn giản:
  • Bước 1: Đăng nhập ứng dụng ngân hàng số MyVIB 2.0
  • Bước 2: Chọn khoản vay để thanh toán (có thể chọn thanh toán khoản vay của chính mình hoặc của người khác mở tại VIB). Thông tin ký quỹ, số tiền đến hạn/quá hạn sẽ được hiển thị nếu khoản vay đến hạn hoặc quá hạn.
  • Bước 3: Chọn thanh toán toàn bộ hoặc nhập số tiền cụ thể muốn thanh toán.
  • Bước 4: Chọn tài khoản thanh toán để thanh toán.
  • Bước 5: Xác nhận thanh toán.

Dưới đây là những thông tin cần thiết để giải đáp phần nào thắc mắc của bạn: Giải ngân là gì?? Những lưu ý khi làm hồ sơ vay vốn và giải ngân? Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm một số khoản vay trên website của Ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB) để biết thêm thông tin chi tiết và quy định của từng loại sản phẩm vay mua nhà, vay mua ô tô, vay tiêu dùng, vay tín chấp. kinh doanh, thấu chi.

Tìm kiếm tin tức,Kiến thức tài chính,Tìm kiếm

Bài viết được sgkphattriennangluc.vn tham khảo từ nguồn:
https://luatminhkhue.vn/giai-ngan-nguon-von-dau-tu-cong-la-gi-co-che-quan-ly-va-giai-ngan-von-dau-tu-cong.aspx#:~:text=Gi%E1%BA%A3i%20ng%C3%A2n%20ngu%E1%BB%93n%20v%E1%BB%91n%20%C4%91%E1%BA%A7u%20t%C6%B0%20c%C3%B4ng%20l%C3%A0%20vi%E1%BB%87c%20c%C6%A1,quy%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%20c%E1%BB%A7a%20ph%C3%A1p%20lu%E1%BA%ADt.
https://infina.vn/blog/dau-tu-cong-la-gi/
https://luatduonggia.vn/von-dau-tu-cong-la-gi-quy-dinh-ve-giai-ngan-von-dau-tu-cong-tai-viet-nam/
https://lsx.vn/quy-trinh-giai-ngan-von-dau-tu-cong-nhu-the-nao/
https://chiaseluat.com/giai-ngan-von-dau-tu-cong-khai-niem-thoi-gian-va-thuc-tien-tai-viet-nam/
https://www.vib.com.vn/vn/cam-nang/ngan-hang-so/tien-ich-va-trai-nghiem/giai-ngan-la-gi#:~:text=Gi%E1%BA%A3i%20ng%C3%A2n%20l%C3%A0%20vi%E1%BB%87c%20ng%C3%A2n,vay%20ho%E1%BA%B7c%20b%C3%AAn%20th%E1%BB%A5%20h%C6%B0%E1%BB%9Fng.
https://luatminhkhue.vn/khai-niem-ve-dau-tu-cong-phan-loai-von-dau-tu-cong.aspx#:~:text=Nh%C6%B0%20v%E1%BA%ADy%2C%20v%E1%BB%91n%20%C4%91%E1%BA%A7u%20t%C6%B0,ph%C3%A1t%20tri%E1%BB%83n%20c%E1%BB%A7a%20c%E1%BB%99ng%20%C4%91%E1%BB%93ng.
https://khoahoc.neu.edu.vn/Resources/Docs/SubDomain/khoahoc/h%E1%BB%99i%20th%E1%BA%A3o/t%E1%BB%8Da%20%C4%91%C3%A0m/8.5.19/18.%20TS%20Nguyen%20Thi%20Ai%20Lien.pdf
https://luatminhkhue.vn/von-dau-tu-la-gi.aspx#:~:text=Nam%20hi%E1%BB%87n%20nay-,1.,ch%E1%BB%A9c%2C%20doanh%20nghi%E1%BB%87p%20n%C6%B0%E1%BB%9Bc%20ngo%C3%A0i.

Bật mí:  Thay Pin Samsung J7 Prime Giá Rẻ - Lấy Ngay mới nhất