Duopana Tổng quan

Thành lập
  • Trạng thái
  • Mua lại/Sáp nhập

Duopana Thông tin chung

Sự miêu tả

Nhà cung cấp nền tảng để tạo cộng đồng trực tuyến, viết blog và quản lý nội dung hợp tác. Công ty cung cấp khả năng đăng nhập dễ dàng và không phức tạp, tạo nhóm với mức độ riêng tư và tạo khóa học với các lớp học, mô-đun và bài học.

Thông tin liên lạc

Bạn muốn đào sâu vào hồ sơ này?

Chúng tôi sẽ giúp bạn tìm thấy những gì bạn cần

Tìm hiểu thêm

Định giá & tài trợ Duopana

Loại giao dịchNgàySố lượngđịnh giá/
EBITDA
hậu ValTrạng tháiMón nợ

Thông tin này có sẵn trong Nền tảng PitchBook. Để khám phá hồ sơ đầy đủ của Duopana, hãy yêu cầu quyền truy cập.

Yêu cầu dùng thử miễn phí