Giải bài 2 trang 21 SGK Hoá 9

Giải bài 2 trang 21 SGK hóa 9

08:01:0804/10/2022

Oxit nào sau đây có thể được tạo ra bằng: phản ứng hợp chất? Viết phương trình hoá học….

Bài 2 trang 21 SGK Hóa học 9: Oxit nào sau đây có thể được tạo ra bằng cách:

a) Phản ứng hóa học? Viết phương trình hóa học.

b) phản ứng kết hợp và phân hủy? Viết phương trình hóa học.

1. GIA ĐÌNH2O. 2. CuO. 3. Chà2Ô.

4. CO2. P thứ 52O5.

c) Các oxit có thể được tạo ra từ quá trình tổng hợp và phân hủy: CuO, CO2N / A2O CÁCH2O

Giải bài 2 trang 21 SGK Hóa 9:

a) Cả năm oxit đã cho đều có thể được tạo ra bằng phản ứng hóa học. Viết các phương trình hóa học

2 gia đình2 + O2 Giải bài 2 trang 21 SGK Hoá 9 1 2 gia đình2O

2Cu + O2 Giải bài 2 trang 21 SGK Hoá 9 1 2CuO

4Na + O2 Giải bài 2 trang 21 SGK Hoá 9 1 2Na2O

4P + 5O2 Giải bài 2 trang 21 SGK Hoá 9 1 2p2O5

C + O2 Giải bài 2 trang 21 SGK Hoá 9 1 CO2

b) Các oxit có thể được tạo ra bằng cách tổng hợp và phân hủy: CuO, CO2.

Cu (OH)2 Giải bài 2 trang 21 SGK Hoá 9 1 CuO + H2O

2Cu + O2 Giải bài 2 trang 21 SGK Hoá 9 1 2CuO

CaCO3 Giải bài 2 trang 21 SGK Hoá 9 1 CaO + CO2

2Ca + O2 Giải bài 2 trang 21 SGK Hoá 9 1 2CaO

c) Các oxit có thể được tạo ra từ quá trình tổng hợp và phân hủy: CuO, CO2N / A2O CÁCH2O

2NaNO2 Giải bài 2 trang 21 SGK Hoá 9 1 N / A2O + NỮ2 + O2

4Na + O2 Giải bài 2 trang 21 SGK Hoá 9 1 2Na2O

Ca (HCO3)2 Giải bài 2 trang 21 SGK Hoá 9 1 CaCO3 + CO2 + BẠN BÈ2O

2 gia đình2 + O2 Giải bài 2 trang 21 SGK Hoá 9 1 2 gia đình2O

hy vọng với Đáp án bài 2 trang 21 SGK hóa học 9: Oxit nào sau đây có thể được tạo ra bằng: phản ứng hợp chất? Viết phương trình hóa học ….? Trên đây đã giúp các em hiểu và nắm vững phần kiến ​​thức này. Mọi góp ý và thắc mắc các bạn vui lòng để lại bình luận bên dưới bài viết để Hay Learn có thể ghi nhận và hỗ trợ các bạn. Chúc các bạn học tập đạt kết quả cao.

Cùng tham khảo các bài giải bài tập Hóa học 9 cùng chuyên mục

> Bài 1 trang 21 SGK hóa 9: Tồn tại các oxit sau: SO2CuO, Na2O, CO2. Hãy cho biết oxit nào tác dụng với: …

> Bài 2 trang 21 SGK hóa 9: Oxit nào sau đây có thể được tạo ra bằng: a) phản ứng hợp chất? Viết phương trình hoá học….

> Bài 3 trang 21 SGK hóa 9: Khí CO được sử dụng làm nhiên liệu công nghiệp trộn với các khí CO2 và vì thế2….

> Bài 4 trang 21 SGK hóa 9: Cần điều chế nhiều muối đồng sunfat. Phương pháp nào sau đây sẽ tiết kiệm được axit sunfuric:

> Bài 5 trang 21 SGK Hóa 9: Thực hiện các biến đổi hóa học sau bằng cách lập phương trình hóa học (ghi điều kiện xảy ra phản ứng, nếu có) ….

các thẻ:

 • Giải bài tập hóa học 9
 • Giải bài 1 trang 21 SGK hóa 9
 • Giải bài 2 trang 21 SGK hóa 9
 • Giải bài 3 trang 21 SGK hóa 9
 • Giải bài 4 trang 21 SGK hóa học 9
 • Giải bài 5 trang 21 SGK hóa học 9

Xếp hạng & Nhận xét

hình ảnh xác thực

Tin tức tương tự
 • Giải bài 4 trang 160 SGK Hóa 9: Tính chất hóa học của protein, cấu tạo phân tử của protein
  Giải bài 4 trang 160 SGK Hóa 9: Tính chất hóa học của protein, cấu tạo phân tử của protein
 • Giải bài 3 trang 160 SGK Hóa 9: Tính chất hóa học của protein, cấu tạo phân tử của protein
  Giải bài 3 trang 160 SGK Hóa 9: Tính chất hóa học của protein, cấu tạo phân tử của protein
 • Giải bài 2 trang 160 SGK Hóa 9: Tính chất hóa học của protein, cấu tạo phân tử của protein
  Giải bài 2 trang 160 SGK Hóa 9: Tính chất hóa học của protein, cấu tạo phân tử của protein
 • Giải bài 1 Trang 160 SGK Hóa học 9: Tính chất hóa học của protein, cấu tạo phân tử của protein
  Giải bài 1 Trang 160 SGK Hóa học 9: Tính chất hóa học của protein, cấu tạo phân tử của protein
 • Hóa học của protein, trạng thái tự nhiên, thành phần và ứng dụng của protein - Hóa học 9 Bài 53
  Hóa học của protein, trạng thái tự nhiên, thành phần và ứng dụng của protein – Hóa học 9 Bài 53
 • Giải bài 1 Trang 158 SGK Hóa học 9: Tính chất vật lí, tính chất hóa học của tinh bột và xenlulozơ
  Giải bài 1 Trang 158 SGK Hóa học 9: Tính chất vật lí, tính chất hóa học của tinh bột và xenlulozơ
 • Giải bài 2 Trang 158 SGK Hóa học 9: Tính chất vật lí, tính chất hóa học của tinh bột và xenlulozơ
  Giải bài 2 Trang 158 SGK Hóa học 9: Tính chất vật lí, tính chất hóa học của tinh bột và xenlulozơ
 • Giải bài 4 Trang 158 SGK Hóa 9: Tính chất vật lí, tính chất hóa học của tinh bột và xenlulozơ
  Giải bài 4 Trang 158 SGK Hóa 9: Tính chất vật lí, tính chất hóa học của tinh bột và xenlulozơ
 • Giải bài 3 trang 158 SGK hóa học 9: Tính chất vật lí, tính chất hóa học của tinh bột và xenlulozơ
  Giải bài 3 trang 158 SGK hóa học 9: Tính chất vật lí, tính chất hóa học của tinh bột và xenlulozơ
 • Tinh bột, xenlulozơ Tính chất hoá học, Tính chất vật lí, Ứng dụng của Tinh bột và Xenlulozơ - Hóa học 9 Bài 52
  Tinh bột, xenlulozơ Tính chất hoá học, Tính chất vật lí, Ứng dụng của Tinh bột và Xenlulozơ – Hóa học 9 Bài 52
 • Giải bài 4 trang 152 SGK Hóa 9: Tính chất vật lý, hóa học của glucozơ
  Giải bài 4 trang 152 SGK Hóa 9: Tính chất vật lý, hóa học của glucozơ
 • Giải bài 3 trang 152 SGK Hóa 9: Tính chất vật lý, hóa học của glucozơ
  Giải bài 3 trang 152 SGK Hóa 9: Tính chất vật lý, hóa học của glucozơ
 • Giải bài 2 trang 152 SGK Hóa 9: Tính chất vật lý, hóa học của glucozơ
  Giải bài 2 trang 152 SGK Hóa 9: Tính chất vật lý, hóa học của glucozơ
 • Giải bài 1 Trang 152 SGK Hóa học 9: Tính chất vật lí, tính chất hóa học của glucozơ
  Giải bài 1 Trang 152 SGK Hóa học 9: Tính chất vật lí, tính chất hóa học của glucozơ
 • Glucozơ ở trạng thái tự nhiên, tính chất hóa học và ứng dụng của glucozơ - Hóa học 9 Bài 50
  Glucozơ ở trạng thái tự nhiên, tính chất hóa học và ứng dụng của glucozơ – Hóa học 9 Bài 50
 • Giải bài 6 trang 155 SGK Hóa 9: Tính chất vật lý, hóa học của sacarozơ
  Giải bài 6 trang 155 SGK Hóa 9: Tính chất vật lý, hóa học của sacarozơ
 • Giải bài 5 trang 155 SGK Hóa 9: Tính chất vật lý, hóa học của sacarozơ
  Giải bài 5 trang 155 SGK Hóa 9: Tính chất vật lý, hóa học của sacarozơ
Xem thêm