Giải bài tập trắc nghiệm GDCD lớp 10 bài 14: Công dân vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (phần 1)

Giải bài tập trắc nghiệm GDCD lớp 10 bài 14: Công dân vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (phần 1)

Vấn đề 1. Yêu nước là yêu quê cha, đất nước và tinh thần sẵn sàng cống hiến những gì tốt đẹp nhất của bản thân.

A. Để phục vụ lợi ích của Tổ quốc.

B. Chăm lo cuộc sống gia đình.

C. Xây dựng trường lớp sạch đẹp.

D. Phục vụ cho công việc.

Câu 2. Câu nào dưới đây là biểu hiện của lòng yêu nước?

A. Tình yêu đất nước.

B. Yêu thích những gì bạn làm.

C. Thích ngoại ngữ.

D. Thích tham quan, du lịch.

Câu 3. Câu nào dưới đây không phải là biểu hiện của lòng yêu nước?

A. Yêu gia đình và những người thân yêu của mình.

B. Yêu nơi tôi sinh ra và nơi tôi lớn lên.

C. Tích cực lao động giúp đỡ gia đình.

D. Yêu làng quê, khu dân cư của mình.

Câu 4. Lòng yêu nước xuất phát từ những tình cảm giản dị, gần gũi nhất đối với con người như

A. Bạn thân mến.

B. Yêu thương những người ủng hộ bạn.

C. Thích các hoạt động ngoại khóa.

D. Thích âm nhạc.

Vấn đề 5. Những biểu hiện nào sau đây là một trong những nội dung của lòng yêu nước?

A. Để cảm thấy gắn bó với thiên nhiên.

B. Tình cảm gắn bó với quê hương.

C. Trân trọng các di sản văn hóa.

Xem thêm: Giải bài tập trắc nghiệm GDCD lớp 10 bài 6: Xu hướng phát triển của sự vật và hiện tượng (Phần 3)

D. Yêu thích công việc.

Câu 6. Yêu nước là truyền thống đạo đức cao quý và thiêng liêng nhất

A. Từ nhân dân Việt Nam.

B. Nhân viên.

C. Của tất cả những người sống ở Việt Nam.

D. Từ mỗi công ty.

Câu 7. Em đồng tình với nhận định nào sau đây về lòng yêu nước?

A. Yêu nước là việc lớn mà rất khó làm được.

B. Lòng yêu nước xuất phát từ những điều giản dị, gần gũi nhất.

C. Chỉ có quân đội mới cần có lòng yêu nước.

D. Học sinh trung học còn quá nhỏ để trở thành những người yêu nước.

Câu 8. Tình yêu Tổ quốc và tinh thần sẵn sàng cống hiến hết mình để phục vụ lợi ích của Tổ quốc là những biểu hiện của

A. Tinh thần yêu nước.

B. Tình cảm dân tộc.

C. Truyền thống đạo đức.

D. Hi sinh.

Câu 9. Đức tính nào sau đây của dân tộc Việt Nam thể hiện lòng yêu nước?

A. Đoàn kết nhân dân các nước.

B. Đoàn kết, kiên cường, bất khuất chống giặc ngoại xâm.

C. Hòa nhập với mọi người trong cộng đồng.

D. Không phân biệt dân tộc Kinh với các dân tộc thiểu số.

Câu 10. Tình yêu dân tộc Việt Nam không bao gồm nội dung nào sau đây?

A. Cảm thấy gắn bó với đất nước.

B. Đề cao quốc gia của mình lên trên các quốc gia khác.

Xem thêm: Bài tập trắc nghiệm GDCD lớp 10 bài 12: Công dân với tình yêu, hôn nhân và gia đình (Phần 1)

C. Niềm tự hào dân tộc chính đáng.

D. Người lao động cần cù, sáng tạo.

Để đáp ứng

Cụm từ

đầu tiên

2

3

4

5

Để đáp ứng

MỘT

MỘT

MỘT

TẨY

Cụm từ

6

7

số 8

9

Mười

Để đáp ứng

MỘT

TẨY

MỘT

TẨY

TẨY