Giải thích và chứng minh câu nói: “Chức năng của nghệ thuật đối với Hồ Chí Minh là trên hết là tuyên truyền …”

Đề: Giải thích và chứng minh câu nói: “Chức năng của nghệ thuật đối với Hồ Chí Minh là trên hết là tuyên truyền …”

Đối với Hồ Chí Minh, văn học còn là một mặt tiền. Trong một bài diễn thuyết, anh đã khuyên các bạn văn nghệ sĩ rằng “văn học nghệ thuật cũng là một mặt trận và các bạn là chiến sĩ trên mặt trận đó”. Câu nói thể hiện chức năng của nghệ thuật trong việc truyền bá cách mạng. Trên thực tế, các tác phẩm chính luận của ông luôn có mục đích tuyên truyền.

Công trình chính trị mà chức năng tuyên truyền nhân dân, trên hết là Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến. Ai cũng nhớ câu “Hỡi đồng bào cả nước!

Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta phải thỏa hiệp. Nhưng chúng ta càng nhượng bộ, thực dân Pháp càng đẩy mạnh, vì chúng còn muốn cướp nước ta ”để rồi sau lời kêu gọi:“ Đàn ông, đàn bà, người già, người trẻ, bất kể đảng phái nào. tôn giáo hoặc dân tộc. Mọi người Việt Nam phải vùng lên đánh thực dân Pháp cứu nước, ai có vũ khí thì dùng súng, ai có gươm thì dùng gươm, nếu không có gươm thì dùng cuốc, thuổng, gậy. Ai cũng phải chống thực dân Pháp cứu nước. Anh em bộ đội, tự vệ, dân quân! Đã đến lúc phải cứu nước. Chúng ta phải hy sinh đến từng giọt máu cuối cùng để giữ gìn đất nước. Và quả thực, bằng lối viết chân tình, sâu lắng của mình, Hồ Chí Minh đã kêu gọi đồng bào cả nước đứng lên, nông dân cầm cuốc, cầm liềm, chiến sĩ cầm súng cùng nhau bảo vệ Tổ quốc cho đến hơi thở cuối cùng. Với quan điểm xác định đối tượng trước khi viết, kết hợp giữa nhân vật bác học và bình dân, Hồ Chí Minh đã phát động lời kêu gọi nhân dân anh hùng, khơi dậy lòng yêu nước, căm thù giặc của nhân dân. .

Xem thêm: nói chuyện thời trang

Hay Tuyên ngôn Độc lập năm 1945. Tuyên ngôn này không chỉ có ý nghĩa tuyên bố với toàn thế giới và nhân dân Việt Nam về nền độc lập dân tộc, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mà không chỉ là hồi chuông cảnh tỉnh những kẻ xâm nhập và ý chí quật khởi của nhân dân ta quyết tâm giữ nước, đồng thời là nguồn cảm hứng, tuyên truyền cho toàn dân hy sinh quên mình để bảo vệ nền hòa bình, độc lập của dân tộc. Tiếng nói của quê hương, tiếng nói của dân tộc sẽ là kim chỉ nam để nhân dân ta hành động chống lại kẻ thù “một dân tộc anh dũng… dân tộc này phải được tự do! Quốc gia này phải độc lập. Dân tộc Việt Nam sẽ chiến đấu cho đến giọt máu cuối cùng để bảo vệ nền độc lập này. Cũng chính từ bản tuyên ngôn độc lập này, nhân dân ta lần đầu tiên biết đến quyền sống của tất cả các dân tộc trên thế giới này. Và vì vậy họ sẽ nhận thức được quyền đấu tranh cho nó.

Hay bài chính luận Bản án chế độ thực dân Pháp và Không có gì quý hơn độc lập, tự do. Mỗi trang viết của Hồ Chí Minh đều nhằm mục đích tuyên truyền, không chỉ bình luận chính trị, ngay cả thơ Hồ Chí Minh cũng có mục đích tuyên truyền, từ thơ chữ Hán đến thơ báo tù. Ví dụ điển hình về leo núi, Bác chỉ ra rằng núi cao thì tinh thần của chúng ta càng phải cao. Có như vậy, dù khó khăn đến đâu chúng tôi cũng nhất định vượt qua.

Xem thêm: Suy nghĩ của tôi về tuổi hai mươi của tôi

Như vậy, chúng ta thấy rằng, đối với Hồ Chí Minh, nghệ thuật trước hết có chức năng tuyên truyền. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, văn học cách mạng là vũ khí đắc lực phục vụ chiến đấu giúp dân tộc ta đoàn kết, khơi dậy lòng yêu nước, căm thù giặc, khơi dậy ý chí chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. của đất nước. .