Lớp 1 – Toán – Đề thi giữa học kỳ 1 -phần 3 mới nhất

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán giúp củng cố và luyện tập những kiến ​​thức đã học trong SGK, đồng thời mở rộng và nâng cao những kiến ​​thức trong phạm vi chương trình mà học sinh đã học trên lớp những tháng trước. Đề thi kiểm tra kiến ​​thức về phép cộng, tính độ dài, so sánh các số có một chữ số giúp các em học sinh luyện tập và đạt kết quả cao trong bài kiểm tra giữa học kì I.

Đề thi giữa học kì I – TOÁN LỚP 1

THỜI GIAN; 40 PHÚT

Bài 1: Tính

1+5=
2+3=
3+6=
4+5=
5+4=
Bài 2: Số nào bé nhất trong các số sau?
Một. 8 b. 9c. 1 đ.0
Bài 3: Số nào lớn nhất trong các số sau?

a.0 b. 8 c.9 d.1
Bài 4: Điền <, >=
5…….8 2…….2

7…….0 5+2……..1+4
0…….9 9………4 + 5
Bài 5: Vẽ đoạn thẳng có số đo như sau:

Đoạn AB dài 4cm:……………………..

Đoạn AC dài 6cm:……………………

Bfi 6: Viết theo thứ tự từ bé đến lớn

8, 4 , 10 , 12 , 9:……………………
3, 6, 9, 8, 12:……………………

Bài tập hay Toán – Tiếng Việt lớp 1 của Trang Nguyên.

lớp 1

Câu hỏi 1: Lan được mẹ dẫn đến một cửa hàng giày dép. Lan thử giày cỡ 30 thì thấy chật, thử giày cỡ 32 thì thấy rộng. Hỏi Lan, bạn nên thử giày cỡ nào cho vừa chân?

Câu 2: Điền từ thích hợp vào chỗ trống trong câu sau: “Sau cơn mưa, trời lại mưa………..”.

Bật mí:  App chụp hình có 3 con gấu trên mặt là app gì? mới nhất

màu đen sẫm

ánh sáng xám

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán giúp củng cố, luyện tập những kiến ​​thức đã học trong SGK đồng thời mở rộng, nâng cao kiến ​​thức bồi dưỡng môn Toán cho học sinh. Kiến thức nằm trong phạm vi chương trình học sinh đã học trên lớp các tháng trước. Đề thi kiểm tra kiến ​​thức về phép cộng các số có một chữ số giúp các em học sinh luyện tập và đạt kết quả cao trong bài thi giữa học kì 1 của mình.

ĐÁNH GIÁ HỌC KỲ II I – NĂM HỌC 2011-2012
Môn: Toán – Lớp 1
Thời gian: 40 phút

Bài 1: Điền số thích hợp vào chỗ trống

2 + … = 3 … + 3 = 4 … + 2 = 5 … + 0 = 5

Bài 2: Tính toán

1 + 3 = …… 3 + 2 = … 4 + 1 = ……

1 + 3 + 1 = …… 3 + 1 + 1 = … 2 + 0 + 1 =……

Bài 3: Nhập dấu “>; <; = "

2 + 3 ….5 2 + 2….1 + 2 1 + 4 …4 + 1

2 + 2…5 2 + 1…1 + 2 5 + 0…2 + 3

Bài 4: Con số ?

1 + … = 1 1 + … = 2

… + 3 = 3 2 + … = 2

trạng nguyên toán lớp 1

Bài viết được sgkphattriennangluc.vn tham khảo từ nguồn:
https://trangnguyen.edu.vn/lop-1-toan-de-thi-giua-hoc-ky-1-phan-3-nd5d378f2c007afa3f5f05fb22.html
https://trangnguyen.edu.vn/bai-tap-hay-mon-toan-tieng-viet-lop-1-nd5d378f2b007afa3f5f05f7d6.html
https://trangnguyen.edu.vn/lop-1-toan-de-thi-giua-hoc-ky-1-phan-1-nd5d378f2c007afa3f5f05fb21.html
https://trangnguyen.edu.vn/
https://thnguyenanninh.hcm.edu.vn/tai-nguyen/de-thi-trang-nguyen-toan-tai-lop-1-nam-2021/ctmb/73114/929060