Nấc là gì? Viết đoạn văn nêu đặc điểm của loại chữ tượng hình trong đó dùng câu phủ định (gạch chân câu) – Bài văn mẫu lớp 8.

Nấc là gì? Viết đoạn văn nêu đặc điểm của loại chữ tượng hình trong đó dùng câu phủ định (gạch chân câu) – Bài văn mẫu lớp 8.

Đó là một dạng văn tự cổ mà các tướng lĩnh, vua chúa hay những người đứng đầu một tổ chức, phong trào dùng để kêu gọi mọi người hăng hái chiến đấu tiêu diệt kẻ thù. Như vậy, nó không phải là một thể văn thường dùng trong thời bình như chiếu, phú, dao, soọng.… về hình thức, thường được viết theo thể thơ thất ngôn tứ tuyệt, đôi khi được viết bằng văn xuôi hoặc thơ lục bát. Một bài giảng thường được kết cấu theo ba phần chính: phần thứ nhất trình bày một nguyên tắc đạo đức hoặc chính trị làm cơ sở cho tư tưởng và lý luận; đoạn giữa nêu tình hình nổi cộm (thường là tội phản địch); Phần cuối đưa ra giải pháp và lời kêu gọi chiến đấu.

Xem thêm: Phân tích đoạn trích “Hai cây phong” của Aimatop – Ví dụ về ngữ văn lớp 8