Giỏ hàng

Sách giáo khoa

Cùng học để phát triển năng lực

Các tác giả và Hội đồng cố vấn

 

CÙNG HỌC ĐỂ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC là một trong năm bộ SGK được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt để sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên cả nước kể từ năm học 2020 - 2021. Bộ sách được biên soạn công phu bởi hơn 250 tác giả là các nhà giáo tâm huyết, giàu kinh nghiệm, với sự tham gia của Hội đồng Cố vấn gồm các chuyên gia giáo dục uy tín hàng đầu trong nước.

 

TỔNG CHỦ BIÊN - CHỦ BIÊN - TÁC GIẢ CÁC MÔN HỌC

HỘI ĐỒNG CỐ VẤN