Giỏ hàng

Sách giáo khoa

Cùng học để phát triển năng lực

Đơn vị xuất bản

 

                      

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
ĐƠN VỊ XUẤT BẢN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÀ NỘI
ĐƠN VỊ ĐẦU TƯ VÀ TỔ CHỨC BIÊN SOẠN

 

ĐƠN VỊ XUẤT BẢN: NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

Trên chặng đường hơn 60 năm hình thành và phát triển, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam hiện là nhà xuất bản lớn nhất cả nước với trên 50 đơn vị thành viên và có trụ sở tại 25 tỉnh, thành phố trên cả nước. Hàng năm, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao: cung ứng đầy đủ, đồng bộ và kịp thời sách giáo khoa và thiết bị giáo dục để phục vụ nền giáo dục nước nhà. Bên cạnh đó là hàng nghìn tựa sách cũng như tài liệu, thiết bị, đồ dùng học tập đa dạng đáp ứng nhu cầu của học sinh, giáo viên và đông đảo bạn đọc trên cả nước

 

Ông Nguyễn Đức Thái

Chủ tịch Hội đồng Thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

 

Ông Hoàng Lê Bách

Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

 

 

ĐƠN VỊ ĐẦU TƯ VÀ TỔ CHỨC BIÊN SOẠN: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÀ NỘI

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội là Công ty thành viên của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và được thành lập theo Quyết định số 310/QĐ-TCNS ngày 23/03/2007 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Ngành nghề kinh doanh: phát hành, xuất bản, in và các dịch vụ liên quan đến in; kinh doanh sản phẩm thiết bị giáo dục, thiết bị văn phòng phẩm; dịch vụ tư vấn đầu tư chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực giáo dục, tư vấn du học...

Ông VŨ BÁ KHÁNH

TỔNG GIÁM ĐỐC
Trưởng Ban Tổ chức biên soạn

 

PGS.TS. PHAN DOÃN THOẠI

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Phó Trưởng Ban Tổ chức biên soạnDƯƠNG THỊ VIỆT HÀ

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Ủy viên Ban Tổ chức biên soạn

 

 

 

 

TRẦN THỊ NHƯ HÀ

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Ủy viên Ban Tổ chức biên soạnNGUYỄN THANH BÌNH

KẾ TOÁN TRƯỞNG
Ủy viên Ban Tổ chức biên soạn