Giỏ hàng

Sách giáo khoa

Cùng học để phát triển năng lực

Thiết bị dạy học lớp 1

I. Giới thiệu chung

Cùng với việc tổ chức biên soạn các bộ Sách giáo khoa theo Chương trình giáo dục phổ thông mới, với mong muốn giúp giáo viên và học sinh tiếp cận chương trình học nhanh và hiệu quả nhất, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam triển khai sản xuất đồng bộ sản phẩm Thiết bị Giáo dục đồng bộ với nội dung chương trình sách giáo khoa mới.

với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, họa sĩ thiết kế chuyên nghiệp và quy trình sản xuất thiết bị hiện đại, các sản phẩm Thiết bị Giáo dục do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam sản xuất tuân thủ chặt chẽ theo nội dung Thông tư 05/2019/TT-BGDĐT, đảm bảo tính thẩm mĩ, thân thiện với môi trường và an toàn cho giáo viên và học sinh khi sử dụng.

Các sản phẩm Thiết bị giáo dục của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam sản xuất bao gồm đầy đủ 08 môn học: Toán, Tiếng Việt, Tự nhiên và Xã hội, Âm nhạc, Mĩ thuật, Giáo dục thể chất, Đạo đức, Hoạt động trải nghiệm và Thiết bị dùng chung cho lớp 1.

II. Danh mục thiết bị