Thiên Sát Cô Tinh Là Gì, Thiên Sát Cô Tinh, Thiên Sát Cô Tinh Là Gì mới nhất

Những Ngôi Sao Mất TíchNhững Ngôi Sao Mất Tích

Thất Sát là biểu tinh, các sao Thiên Vũ, Thiên Việt, Văn Xương, Văn Khúc, cho đến Hóa Lộc, Hóa Quyền, Hóa Khoa đều rất quan trọng đối với nó, làm tăng thêm uy thế của Thất Sát.


Chi tiết