Trắc nghiệm Địa lý lớp 12 bài 26: Cơ cấu ngành (tiếp theo)

Trắc nghiệm Địa lý lớp 12 bài 26: Cơ cấu ngành (tiếp theo)

Câu 14: Những vấn đề cấp bách nhất của phát triển công nghiệp ở nước ta hiện nay là:

A. Tránh làm mất đất nông nghiệp

B. Tránh gây ô nhiễm môi trường

C. Giảm khoảng cách giàu nghèo

D. Tránh mất các ngành công nghiệp truyền thống

Câu 15: Hoạt động công nghiệp ở nước ta chủ yếu tập trung ở:

A. Đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long

B. Duyên hải Đông Nam Bộ và Nam Trung Bộ

C. Đồng bằng sông Hồng và Duyên hải Nam Trung Bộ

D. Duyên hải Trung Bắc Bộ và Duyên hải Trung Nam Bộ

Câu 16: Từ Hà Nội, các hoạt động công nghiệp chuyên ngành cơ khí, khai thác than và vật liệu xây dựng được quản lý:

A. Đáp Cầu – Bắc Giang

B. Nam Định – Ninh Bình – Thanh Hóa

C. Việt Trì – Lâm Thao

D. Hải Phòng – Hạ Long – Cẩm Phả

Câu 17: Từ Hà Nội, hoạt động công nghiệp với chuyên ngành thủy điện là hướng

A. Đáp Cầu – Bắc Giang

B. Nam Định – Ninh Bình – Thanh Hóa

C. Hòa Bình – Sơn La

D. Hải Phòng – Hạ Long – Cẩm Phả

Câu 18: Sự phân chia lãnh thổ công nghiệp ở nước ta là do tác động của

A. Cơ sở hạ tầng và vị trí địa lý

Xem thêm: Bài tập trắc nghiệm Địa lý lớp 12 bài 23: Thực hành: Phân tích sự chuyển dịch cơ cấu ngành trồng trọt (tiếp theo)

B. Tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt là khoáng sản

C. Nguồn và thị trường lao động có kỹ năng

D. Tổng hợp các yếu tố

Câu 19: Yếu tố nào sau đây không ảnh hưởng trực tiếp đến sự phân hoá lãnh thổ công nghiệp ở nước ta?

A. Vị trí địa lý B. Tài nguyên thiên nhiên

C. Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa D. Thị trường

Câu 20: Những yếu tố đặc biệt quan trọng khiến miền Trung và miền núi nước ta còn nhiều khó khăn trong phát triển công nghiệp hiện nay là:

A. Thiếu tài nguyên khoáng sản

B. Hoàn cảnh địa lý không thuận lợi

C. Giao thông vận tải kém phát triển

D. Nguồn lao động trình độ thấp

Câu 21: Cơ cấu công nghiệp theo thành phần kinh tế của nước ta đang phát triển theo hướng:

A. Mở rộng sự tham gia của các thành phần kinh tế

B. Tập trung vào thành phần kinh tế của Nhà nước

C. Giảm tỷ trọng của khu vực ngoài quốc doanh

D. Hạn chế đối với các khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

Câu 22: mở rộng sự tham gia của các thành phần kinh tế vào hoạt động công nghiệp nhằm

A. Đa dạng hóa sản phẩm

B. Khai thác mọi tiềm năng phát triển sản xuất

C. Giảm bớt sự phụ thuộc vào kinh tế nhà nước

D. Hạn chế đối với các khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

Xem thêm: Trắc nghiệm Địa lý lớp 12 bài 43: Các vùng kinh tế trọng điểm

Câu 23: Năm 2005, những ngành kinh tế chiếm tỷ trọng cao nhất trong cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp của nước ta là:

A. Kinh tế nhà nước B. Kinh tế ngoài quốc doanh

C. Kinh tế tư nhân D. Kinh tế có vốn nước ngoài

Câu hỏi 24: Theo Tập bản đồ Địa lí Việt Nam trang 21, trung tâm công nghiệp Vinh không có ngành công nghiệp nào sau đây?

A. Chế biến nông sản B. Cơ khí

C. Sản xuất vật liệu xây dựng D. Dệt may

Câu 25: Căn cứ vào Tập bản đồ Địa lí Việt Nam trang 21, hãy cho biết các trung tâm công nghiệp có ngành sản xuất ô tô ở nước ta (2005) là:

A. Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh B. Hà Nội, Đà Nẵng

C. Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh D. Thành phố Hồ Chí Minh, Vũng Tàu

Câu 26: Căn cứ vào Tập bản đồ Địa lí Việt Nam trang 21, hãy cho biết ngành nào sau đây không có trong cơ cấu công nghiệp của Trung tâm công nghiệp Hải Phòng?

A. Chế biến nông sản B. Đóng tàu

C. Sản xuất vật liệu xây dựng D. Luyện kim màu

Câu 27: Căn cứ vào Tập bản đồ Địa lí Việt Nam trang 21, hãy cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây có ngành công nghiệp luyện kim màu?

A. Hà Nội, TP.

B. Thái Nguyên, TP.

C. Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ Dầu Một

D. Thành phố Hồ Chí Minh, Vũng Tàu

Để đáp ứng

Cụm từ

14

15

16

17

18

19

20

Để đáp ứng

TẨY

DỄ

DỄ

Cụm từ

21

22

23

24

25

26

27

Để đáp ứng

MỘT

TẨY

DỄ

DỄ

DỄ

TẨY

Xem thêm: Bài tập trắc nghiệm Địa lý lớp 12 bài 2: Vị trí địa lý, phạm vi lãnh thổ (tiếp theo)