Trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 25: Tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa thời Nguyễn (nửa đầu thế kỉ 19) (phần 1)

Trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 25: Tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa thời Nguyễn (nửa đầu thế kỉ 19) (phần 1)

Vấn đề 1. Tên Việt Nam bắt nguồn từ đâu?

A.1802 B.1804

Khoảng 1815 D. 1820

Câu 2. Vua Gia Long chia đất nước thành

A. Hai miền Nam Bắc

B. Ba miền: miền Bắc, xung đột và miền Nam

C. Ba miền: Bắc Thành, Gia Định, Trực Doanh

D. Ba thành phố: Bắc, Trung tâm và Nam

Câu 3. Vị vua nào dưới triều Nguyễn quyết định chia nước thành các đơn vị hành chính cấp tỉnh?

A. Gia Long B. Minh Mạng

C. Thiệu Trị D. Tự Đức

Câu 4. Dưới triều Nguyễn, các quan lại được tuyển chọn như thế nào?

A. Những người thân thiết và trung thành

B. Dựa trên trình độ học vấn, đội ngũ giảng viên

C. Lúc đầu, những người thân cận, ông chủ yếu dựa vào học vấn

D. Những người gần và thông qua khoa, thậm chí sử dụng tiền mặt để mua

Vấn đề 5. Một tên khác của loạt phim “Tòa án luật hoàng gia” là

A. Chữ cái

Nội quy của B. Hoàng Việt

C. Luật danh nghĩa

D. Loi Hong Duc

Câu 6. Câu nói nào không phản ánh chính sách đối ngoại của nhà Nguyễn?

A. Tuân theo nhà Thanh

B. Đưa Lào và Chân Lạp thần phục

C. Chính sách Thiết lập Quan hệ Thông tin với Hoa Kỳ

Xem thêm: Trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 bài 13: Nước Việt Nam thuở sơ khai (Phần 1)

D. Thực hiện chính sách “trong máy ảnh” với các nước tư bản châu Âu

Câu 7. Nguyên nhân cơ bản khiến chính sách quân sự của nhà Nguyễn không được thực hiện rộng rãi là do

A. Vì mọi người không thể chịu đựng được

B. Do chia ruộng đất không chính đáng

C. Vì phạm vi công cộng quá nhỏ

D. Do sự phản đối của quan lại địa phương

Câu 8. Những nét chính về tình hình thủ công nghiệp thời Nguyễn là:

A. Một số nghề như gốm, sứ, kéo tơ, dệt lụa, nấu đường và khai thác mỏ tiếp tục phát triển.

B. Nghề thủ công của Nhà nước được tổ chức với quy mô lớn với nhiều ngành nghề

C. Các làng, khu phố nghề trong dân cư vẫn được duy trì nhưng không phát triển

D. Do chính sách của nhà nước và nhu cầu thị trường, mầm mống kinh tế tư bản chủ nghĩa không thể phát triển

Câu 9. Thế kỉ 19, ở nước ta xuất hiện những nghề thủ công mới nào?

A. Làm sơn mài

B. In tranh dân gian

C. Làm đường trắng

D. Khai thác

Câu 10. Nhìn chung, chính sách kinh tế của nhà Nguyễn là

A. Người nông dân nặng lòng, phẫn uất.

B. Tổn thương nặng, lồng ngực nông.

C. Hạn chế phát triển các ngành nghề mới

D. Coi trọng nghề thủ công và thương mại

Để đáp ứng

Cụm từ

đầu tiên

2

3

4

5

Để đáp ứng

TẨY

TẨY

TẨY

Cụm từ

6

7

số 8

9

Mười

Để đáp ứng

DỄ

TẨY

MỘT

Xem thêm: Trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 Bài 22: Tình hình kinh tế thế kỷ XVI-XVIII (phần 1)