Trắc nghiệm Sinh học lớp 11 bài 26: Cảm ứng ở động vật

Trắc nghiệm Sinh học lớp 11 bài 26: Cảm ứng ở động vật

Vấn đề 1. Cảm ứng của động vật là khả năng đáp ứng của động vật với các kích thích

A. một số tác nhân môi trường, đảm bảo sự tồn tại và phát triển của sinh vật

B. môi trường sống, đảm bảo sự tồn tại và phát triển của sinh vật

C. định hướng của môi trường sống, đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển của cơ thể

D. môi trường (bên trong và bên ngoài cơ thể) để tồn tại và phát triển

Câu 2. Cung phản xạ diễn ra theo thứ tự sau:

A. máy thu kích thích → dịch vụ phân tích và tổng hợp thông tin → bộ phận phản hồi

B. bộ nhận kích thích → bộ phận phản hồi → bộ phận phân tích và tổng hợp thông tin → bộ phận phản hồi

C. bộ phận nhận kích thích → bộ phận phân tích và tổng hợp thông tin → bộ phận thực hiện phản ứng

D. bộ nhận kích thích → bộ phận đáp ứng kích thích → bộ phản hồi

Câu 3. Trong các loài động vật sau:

(1) giun dẹp (2) nước tức là (3) đỉa

(4) trùng roi (5) giun đũa (6) gián (7) tôm

Có bao nhiêu loài có hệ thần kinh dạng chân hạch?

A.1 B.3 C.4 D.5

Xem thêm: Trắc nghiệm Sinh học lớp 11 bài 26: Cảm ứng ở động vật (tiếp theo)

Câu 4. Trong các câu sau:

(1) phản xạ chỉ có ở sinh vật có hệ thần kinh

(2) phản xạ được thực hiện bằng cung phản xạ

(3) phản xạ được coi là một hình thức cảm ứng điển hình

(4) phản xạ là một khái niệm rộng hơn cảm ứng

Các câu đúng về phản xạ là:

A. (1), (2) và (4) B. (1), (2), (3) và (4)

C. (2), (3) và (4) D. 1), (2) và (3)

Vấn đề 5. Động vật có hệ thần kinh dạng hạch có thể phản ứng cục bộ khi bị kích thích bởi vì

A. số lượng tế bào thần kinh tăng lên

B. mỗi nút là một trung tâm điều khiển cho một vùng cụ thể của cơ thể

C. các tế bào thần kinh trong hạch ở gần nhau.

D. các nút được kết nối với nhau

Câu 6. Động vật có hệ thần kinh dạng lưới khi bị kích thích

A. duỗi thẳng cơ thể

B. co toàn thân

C. di chuyển đi

D. sự co ở phần cơ thể bị kích thích

Câu 7. Hệ thần kinh dạng hạch được tạo thành từ các tế bào thần kinh tập hợp lại thành các hạch và liên kết với nhau tạo thành chuỗi hạch.

A. nằm dọc cơ thể

B. nằm dọc lưng và bụng

C. kéo dài dọc lưng

D. phân bố ở một số bộ phận của cơ thể

Xem thêm: Trắc nghiệm Sinh học lớp 11 bài 9: Quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4, CAM

Câu 8. Ở động vật có hệ thần kinh dạng lưới, các phản xạ xảy ra theo trình tự sau:

A. tế bào cảm giác nhận kích thích → chuỗi hạch phân tích và tổng hợp thông tin → cơ và các cơ quan thực hiện phản ứng

B. các giác quan tiếp nhận kích thích → chuỗi hạch phân tích và tổng hợp thông tin → các cơ quan bên trong thực hiện phản ứng.

C. tế bào cảm giác nhận kích thích → chuỗi hạch phân tích và tổng hợp thông tin → tế bào biểu mô cơ

D. chuỗi hạch phân tích và tổng hợp thông tin → các giác quan tiếp nhận kích thích → các cơ và cơ quan thực hiện phản ứng.

Để đáp ứng

Cụm từ

đầu tiên

2

3

4

5

6

7

số 8

Để đáp ứng

DỄ

DỄ

DỄ

TẨY

TẨY

MỘT

TẨY