Trắc nghiệm Sinh học lớp 11 bài 46: Cơ chế điều hòa sinh sản

Trắc nghiệm Sinh học lớp 11 bài 46: Cơ chế điều hòa sinh sản

Vấn đề 1.Mang thai không có trứng trưởng thành và được giải phóng do nhau thai được hình thành.

A. hoàng thể tiết ra hoocmôn progesteron ức chế sự bài tiết FSH và LH từ tuyến yên.

B. sẽ tiết hoocmôn sinh dục nhau thai (HCG) duy trì hoàng thể tiết ra hoocmôn progesteron ức chế tuyến yên bài tiết FSH và LH.

C. sẽ tiết hoocmôn kích thích nhau thai ức chế sự bài tiết FSH và LH của tuyến yên.

D. sẽ duy trì hoàng thể tiết ra hoocmôn progesteron ức chế sự bài tiết FSH và LH từ tuyến yên.

Câu 2. Sự kết hợp của các hormone khiến cho niêm mạc dạ dày căng phồng lên, lấp đầy các mạch máu để chuẩn bị cho quá trình làm tổ của phôi thai trong tử cung.

A. Progesteron và oestrogen

B. kích thích nang trứng, progesteron

C. hoàng thể và oestrogen

D. thể vàng và progesteron

Câu 3. Nhau thai sản xuất hormone

A. Progesteron B. FSH C. HCG D. LG

Câu 4. Các hormone kết hợp với nhau để kích thích sự phát triển của nang trứng và gây rụng trứng là hormone

A. kích thích nang trứng (FSH), progesterone và estrogen

B. progesterone, hormone hoàng thể (LH) và estrogen

C. kích thích nang trứng, hoocmon thể vàng và oestrogen

D. kích thích nang trứng, hormone hoàng thể và progesteron

Xem thêm: Trắc nghiệm Sinh học lớp 11 bài 24: Hoạt động

Vấn đề 5. Tuyến yên tiết ra chất gì?

VSATTP

Testosterone

HL

GnRH

Estrogen

Phương án trả lời đúng là:

A. (1) và (4) B. (3) và (4)

C. (1) và (2) D. (1) và (3)

Câu 6. Trong cơ chế điều hòa sinh tinh, LH kích thích

A. các ống bán lá kim sản xuất tinh trùng

B. tế bào kẽ sản xuất testosteron

C. phát triển các ống bán lá kim tạo ra tinh trùng

D. tuyến yên tiết ra FSH

Câu 7. Cho những điều sau:

hệ thần kinh

các yếu tố bên trong cơ thể

các yếu tố bên ngoài cơ thể

Hệ thống nội tiết

hệ thống đệm

Các yếu tố đóng vai trò quan trọng nhất trong quá trình điều hòa sinh tinh và sinh trứng là:

A. (1) và (4) B. (1) và (2)

C. (1) D. (4)

Câu 8. Trong cơ chế điều hòa sinh tinh, FSH kích thích

A. các ống bán lá kim sản xuất tinh trùng

B. tế bào kẽ sản xuất testosteron

C. phát triển các ống bán lá kim và sản xuất tinh trùng

D. tuyến yên sản xuất LH

Để đáp ứng

Cụm từ

đầu tiên

2

3

4

5

6

7

số 8

Để đáp ứng

MỘT

MỘT

DỄ

TẨY

DỄ

MỘT