Giỏ hàng

Sách giáo khoa

Cùng học để phát triển năng lực

Bộ SGK ưu việt, phù hợp cho mọi trường học

Bộ sách có thiết kế tổng thể khoa học và thống nhất, hàm lượng kiến thức vừa đủ, giá trị ứng dụng thực hiện cao, chú trọng phát triển phẩm chất và năng lực của người học thông qua hoạt động.

Hỗ trợ tối đa việc dạy và học

Song hành cùng bộ sách là một hệ sinh thái hỗ trợ toàn diện và hữu ích, bao gồm các khoá tập huấn offline và online, hệ thống học liệu điện tử và phần mềm hỗ trợ giảng dạy, các kênh tham khảo và tương tác đa dạng.

Nguồn học liệu điện tử dồi dào

Bộ sách còn đi kèm nguồn học liệu điện tử phong phú, gồm Tư liệu bài giảng điện tử dành cho GV, Sách/vở bài tập tương tác và Câu hỏi kiểm tra đánh giá dành cho HS.

Tin tức và sự kiện

Dạy linh hoạt - Học chủ động