-46%
Khoá học bán phòng trên Booking
Thời lượng: ~3 giờ
Hình thức học: Học Online
1.299.000 ₫
2.399.000 ₫
-46%
Khoá học Sale Marketing bán phòng khách sạn trên OTA Agoda.com
Thời lượng: ~0 giờ
Hình thức học: Học Online
1.299.000 ₫
2.399.000 ₫
-46%
Khoá học Sale Marketing bán phòng khách sạn trên OTA Airbnb.com
Thời lượng: ~0 giờ
Hình thức học: Học Online
1.299.000 ₫
2.399.000 ₫
-46%
Khoá học Sale Marketing bán phòng khách sạn trên OTA Expedia.com
Thời lượng: ~0 giờ
Hình thức học: Học Online
1.299.000 ₫
2.399.000 ₫
-46%
Khoá học Sale Marketing bán phòng khách sạn trên Facebook.com
Thời lượng: ~0 giờ
Hình thức học: Học Online
1.299.000 ₫
2.399.000 ₫
-46%
Khoá học Sale Marketing bán phòng khách sạn trên Google.com
Thời lượng: ~0 giờ
Hình thức học: Học Online
1.299.000 ₫
2.399.000 ₫
error: Content is protected !!